Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Акцизи и мита 3 122 -
Маркетингово проучване 8 590 -
Местни данъци и такси 2 412 6.00
Обща характеристика на гражданското право 6 072 6.00
Тютюн 3 454 -
Пуйки 4 611 6.00
Видове банки. Банкова система. 4 644 -
Сортове за производство не десертни вина 2 163 -
Създаване на нови лозови насаждения 9 050 -
Проблеми по лозята причинени от външни неблагоприятни условия 2 518 -
Организация на производството на овощен посадъчен материал 3 710 -
СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. 2 155 -
Основни понятия в механиката на флуидите 1 851 -
История на България (681-2007) 3 784 -
Алгоритми и алгоритмизация. Видове алгоритми. Изисквания към алгоритмите. 3 512 5.83