Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Акцизи и мита 3 014 -
Маркетингово проучване 8 441 -
Местни данъци и такси 2 302 6.00
Обща характеристика на гражданското право 5 891 6.00
Тютюн 3 292 -
Пуйки 4 495 6.00
Видове банки. Банкова система. 4 547 -
Сортове за производство не десертни вина 2 057 -
Създаване на нови лозови насаждения 8 924 -
Проблеми по лозята причинени от външни неблагоприятни условия 2 415 -
Организация на производството на овощен посадъчен материал 3 545 -
СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. 2 034 -
Основни понятия в механиката на флуидите 1 746 -
История на България (681-2007) 3 639 -
Алгоритми и алгоритмизация. Видове алгоритми. Изисквания към алгоритмите. 3 332 5.83