Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Акцизи и мита 2 529 -
Маркетингово проучване 7 688 -
Местни данъци и такси 1 870 6.00
Обща характеристика на гражданското право 4 981 6.00
Тютюн 2 641 -
Пуйки 3 906 6.00
Видове банки. Банкова система. 4 080 -
Сортове за производство не десертни вина 1 614 -
Създаване на нови лозови насаждения 8 431 -
Проблеми по лозята причинени от външни неблагоприятни условия 1 937 -
Организация на производството на овощен посадъчен материал 2 967 -
СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. 1 535 -
Основни понятия в механиката на флуидите 1 303 -
История на България (681-2007) 3 029 -
Алгоритми и алгоритмизация. Видове алгоритми. Изисквания към алгоритмите. 2 797 5.83