Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Акцизи и мита 2 259 -
Маркетингово проучване 7 146 -
Местни данъци и такси 1 632 6.00
Обща характеристика на гражданското право 4 560 6.00
Тютюн 2 318 -
Пуйки 3 576 6.00
Видове банки. Банкова система. 3 798 -
Сортове за производство не десертни вина 1 389 -
Създаване на нови лозови насаждения 8 022 -
Проблеми по лозята причинени от външни неблагоприятни условия 1 667 -
Организация на производството на овощен посадъчен материал 2 658 -
СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. 1 282 -
Основни понятия в механиката на флуидите 1 063 -
История на България (681-2007) 2 729 -
Алгоритми и алгоритмизация. Видове алгоритми. Изисквания към алгоритмите. 2 528 5.83