Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Акцизи и мита 2 327 -
Маркетингово проучване 7 334 -
Местни данъци и такси 1 690 6.00
Обща характеристика на гражданското право 4 681 6.00
Тютюн 2 392 -
Пуйки 3 665 6.00
Видове банки. Банкова система. 3 877 -
Сортове за производство не десертни вина 1 443 -
Създаване на нови лозови насаждения 8 159 -
Проблеми по лозята причинени от външни неблагоприятни условия 1 730 -
Организация на производството на овощен посадъчен материал 2 731 -
СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. 1 338 -
Основни понятия в механиката на флуидите 1 118 -
История на България (681-2007) 2 796 -
Алгоритми и алгоритмизация. Видове алгоритми. Изисквания към алгоритмите. 2 596 5.83