Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Акцизи и мита 2 224 -
Маркетингово проучване 7 069 -
Местни данъци и такси 1 610 6.00
Обща характеристика на гражданското право 4 504 6.00
Тютюн 2 294 -
Пуйки 3 539 6.00
Видове банки. Банкова система. 3 766 -
Сортове за производство не десертни вина 1 364 -
Създаване на нови лозови насаждения 7 955 -
Проблеми по лозята причинени от външни неблагоприятни условия 1 640 -
Организация на производството на овощен посадъчен материал 2 626 -
СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. 1 254 -
Основни понятия в механиката на флуидите 1 038 -
История на България (681-2007) 2 701 -
Алгоритми и алгоритмизация. Видове алгоритми. Изисквания към алгоритмите. 2 494 5.83