Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Акцизи и мита 2 417 -
Маркетингово проучване 7 502 -
Местни данъци и такси 1 768 6.00
Обща характеристика на гражданското право 4 808 6.00
Тютюн 2 509 -
Пуйки 3 772 6.00
Видове банки. Банкова система. 3 969 -
Сортове за производство не десертни вина 1 524 -
Създаване на нови лозови насаждения 8 288 -
Проблеми по лозята причинени от външни неблагоприятни условия 1 834 -
Организация на производството на овощен посадъчен материал 2 834 -
СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. 1 429 -
Основни понятия в механиката на флуидите 1 203 -
История на България (681-2007) 2 915 -
Алгоритми и алгоритмизация. Видове алгоритми. Изисквания към алгоритмите. 2 691 5.83