11 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
"Да бъдеш или не" - Есе рефлексия 23 502 -
Драматичното раздвоение на човешката душа в "Две души" 17 933 -
Левски - Емблемата на революционното движение 3 398 -
Одата на Паисии - Между мрака и светлината 5 612 -
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков (ЛИС) 9 150 -
Бай Ганьо между ориенталското и европейското (есе) 11 748 -
Пенчо Славейков 5 809 -
Любовен сън (стихотворение) 2 096 -
"Разни хора, разни идеали" – социално – изобличителната и художествено – обобщителна сила на Алековите фейлетони 42 528 5.60
Образът на Бай Ганьо 113 378 5.61
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 31 085 5.20
Образът на Ралица 59 632 5.59
Гражданинът на 21-ви век 2 316 -
Майце си - план конспект 19 457 -
Към брата си - план конспект 17 658 -