11 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
"Да бъдеш или не" - Есе рефлексия 22 703 -
Драматичното раздвоение на човешката душа в "Две души" 17 182 -
Левски - Емблемата на революционното движение 3 355 -
Одата на Паисии - Между мрака и светлината 5 555 -
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков (ЛИС) 9 038 -
Бай Ганьо между ориенталското и европейското (есе) 11 479 -
Пенчо Славейков 5 768 -
Любовен сън (стихотворение) 2 061 -
"Разни хора, разни идеали" – социално – изобличителната и художествено – обобщителна сила на Алековите фейлетони 42 478 5.60
Образът на Бай Ганьо 111 879 5.61
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 30 839 5.20
Образът на Ралица 59 500 5.59
Гражданинът на 21-ви век 2 277 -
Майце си - план конспект 19 255 -
Към брата си - план конспект 17 558 -