11 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
"Да бъдеш или не" - Есе рефлексия 15 854 -
Драматичното раздвоение на човешката душа в "Две души" 10 266 -
Левски - Емблемата на революционното движение 2 248 -
Одата на Паисии - Между мрака и светлината 3 370 -
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков (ЛИС) 6 963 -
Бай Ганьо между ориенталското и европейското (есе) 8 850 -
Пенчо Славейков 4 991 -
Любовен сън (стихотворение) 1 430 -
"Разни хора, разни идеали" – социално – изобличителната и художествено – обобщителна сила на Алековите фейлетони 41 589 5.60
Образът на Бай Ганьо 98 318 5.61
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 28 074 5.20
Образът на Ралица 56 355 5.59
Гражданинът на 21-ви век 1 602 -
Майце си - план конспект 17 161 -
Към брата си - план конспект 16 189 -