11 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
"Да бъдеш или не" - Есе рефлексия 15 262 -
Драматичното раздвоение на човешката душа в "Две души" 6 768 -
Левски - Емблемата на революционното движение 2 142 -
Одата на Паисии - Между мрака и светлината 3 251 -
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков (ЛИС) 5 943 -
Бай Ганьо между ориенталското и европейското (есе) 7 750 -
Пенчо Славейков 4 831 -
Любовен сън (стихотворение) 1 379 -
"Разни хора, разни идеали" – социално – изобличителната и художествено – обобщителна сила на Алековите фейлетони 41 218 5.60
Образът на Бай Ганьо 88 762 5.61
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 27 642 5.20
Образът на Ралица 53 388 5.59
Гражданинът на 21-ви век 1 539 -
Майце си - план конспект 16 449 -
Към брата си - план конспект 15 957 -