11 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
"Да бъдеш или не" - Есе рефлексия 17 784 -
Драматичното раздвоение на човешката душа в "Две души" 11 916 -
Левски - Емблемата на революционното движение 2 497 -
Одата на Паисии - Между мрака и светлината 3 678 -
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков (ЛИС) 7 507 -
Бай Ганьо между ориенталското и европейското (есе) 9 369 -
Пенчо Славейков 5 163 -
Любовен сън (стихотворение) 1 564 -
"Разни хора, разни идеали" – социално – изобличителната и художествено – обобщителна сила на Алековите фейлетони 41 814 5.60
Образът на Бай Ганьо 101 351 5.61
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 28 557 5.20
Образът на Ралица 57 219 5.59
Гражданинът на 21-ви век 1 745 -
Майце си - план конспект 17 800 -
Към брата си - план конспект 16 527 -