Структура на програма в език Паскал

1.Общ вид на програма на Pascal.

Program име на програмата;
Раздел за описание на етикети
Раздел за описание на константи
Раздел за описание на типове данни
Раздел за описание на променливи
Раздел за описание на подпрограми
Раздел за описание на оператори


2.Заглавен ред – започва със запазената дума Program след което следва име на програмата, което е идентификатор.

3.Раздел за описание на константи

Const идентификатор = константа;

Пример:
const S=127;
Q1=5.555;


4.Раздел за описание на типове данни

Type идентификатор =тип данни;

Пример:
type Arr=array [1..100] of real;

5.Раздел за описание на променливи

Var идентификатор1, идентификатор2,….идентификаторN: тип на променливи;

Пример :

var а,b:integer;
c:real;


6.Раздел на операторите – единственият задължителен раздел в една програма

Begin
……..
end.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.