Битът и историята в романа на Вазов "Под игото"

1.Заглавие и подзаглавие

Конкретно насочва вниманието към определен период,към време оставило траен белег в народното съзнание. Личен спомен за съвременниците. подтекстово насочва вниманието към роба.

 

Етапи на въстанието:

-подготовката

-избухването

-поражението

 

"живота"-бита на българите (конкретизира етническата принадлежност на героите в романа)

Доуточнява времевия отрязък от бълг.история. "предвечерието" -напрежение очакване за промяна, за революция. Въвежда втората основна тема за промяната.

2.Връзките на романовото време и пространство с извънезиковото

Събитията следват хронологично станалото в надвечерието на предосвобождението:

-прохладната майска вечер (идването на Кралича)

-6 месечния му престой

-1875г.

-Огнянов-разкрит

-апостолската му дейност и укриването му (точно една година)

-разговорите в Ганковото кафене

-херцовското въстание,Кримската война,Старозагорското въстание

-в. "Независимост"

-1876

 

Пространството-множество знаци,географски названия, опрделители на националното пространство

- Бяла черква-Сопот

- К.-Карлово

- Копривщица, Клисура, Веригово, Стремската долина, цяла Тракия

3. Бита в романа

-Началната глава като въведение в бълг. битие

"Гост" - посрещане,гостоприемство

"Тая" - конкретизира,залага някаква определеност

"майска вечер" - времеви определител

 

Въвежда се един от героите в текста-очертава средищната му позиция в романа. "гологлав,по халат" - домашна обстановка-непринудена, естествена, дом.пространство

- "вечеряше" - продължителност,повтаряемост

- "с челядта си..." - цялото семейство,мини модел на българската общност

- "около трапезата"- сплотеност,задружие

- "както по обикновение" - въвежда в обичая,в традицията.

 

Вписват се и други детайли:

- лозата - дървото на живота

- "бистрия и студен чучур на барата" - източник на живота, символ на неговата вечност

 

Цикличност - деня и ноща

чимшира-безсмертието ,кръговрата на живота (любов,плодовитост,смърт)

 

Извечно бълг.битие - постоянност,уседналост

"зида" - ограден двор,защита укрепеност,очертава границата между два святя-света на българското и света на поробителя.Вътре в дома българинът се чувства укрепен. Напускането, излизането от дома се свързва със заплаха.

 

Идеята за защитеност - сравнението с песента на лястовичката-покровителственото начало.

Подредбата - патриархална йерархия,подредеността в семейството

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.