Тест на Алеко Константинов (2 група)

1. Кое от посочените произведения на Алеко Константинов е цикъл фейлетони:
а) "До Чикаго и назад"
б) "Разни хота, разни идеали"
в) "Какво? Швейцария ли?"
г) Описанието на Ниагарския водопад

2. Хронотипът е:
а) времето на художественото действие
б) мястото на художественото "случване"
в) единство на художествените премеви и пространствени параметри

3. В кои от редовете изброените герои са нравствени антиподи на Бай Ганьо:
а) Гочоолу, Дочоолу, Бочоолу
б) Докторов, Граматиков, Н. Търновлията
в) Бодков, Димитрото, Асланов
г) Данко Харсъзина, Гуньо Адвокатина, Петреску

4. Откъсът: "дрънкат ми някои диването, че можеш, кай, да напреднеш, ама трябва да бъдеш, кай, подлец, Бошлаф! Подлец ли? Архиподлец ли ставам ..." е от Алековата творба:
а) "Разни хора, разни идеали"
б) "Бай Ганьо"
в) "До Чикаго и назад"
г) "Страст"

5. Изграждането на образа на Бай Ганьо е едноименната творба се базира върху разкриването на:
а) вътрешните му конфликти
б) личностното му развитие
в) характерните общи черти на определена категория хора
г) моралните проблеми, които решава

6. Към кой интелектуален кръг е принадлежал Алеко:
а) "Родно изкуство"
б) "Българин"
в) "Весела България"
г) "Звено"

7. Посочете невярното твърдение. Книгата Бай Ганьо притежава особеностите на:
а) цикъл разкази
б) поредица от анекдоти
в) сборник от фейлетони
г) мемоар

8. Думите на Бай Ганьо: "Тури си едно перде на очите (па и няма нужда!), па псувай наляво и надясно ..." отразяват разбиранията му за:
а) отношенията между мъжа и жената
б) журналистиката
в) политиката
г) търговията

9. В кой случай можем да говорим за фолклоризация на образа на Бай Ганьо:
а) когато по творбата се правят театрални драматизации
б) когато името на главния герой се използва като нарицателно
в) когато Бай Ганьо се изобразява с илюстрации към книгата
г) когато се разказват вицове за него

10. Подозрителността към околността, която Бай Ганьопроявява по време на пътуванията си из Европа, се дължи на:
а) проницателност
б) неразбиране на правилата на взаимоотнощенията в европейските страни
в) горчив личен опит
г) познаване на човешката природа

Всяка грешка се санкционира с по 0.60 единици от оценката. При 1 грешка по желание на учителя може да се пише и 6.

Отговори:
1. б) 2. в) 3. б) 4. а) 5. в) 6. в) 7. г) 8. б) 9. г) 10. б)

Вижте Тест на Алеко Константинов (1 група)

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.