Балкански полуостров (тест)

1. Подредете по височина трите най-високи върха на полуострова:
а. Митика, Вихрен, Мусала
б. Мусала, Вихрен, Митика
в. Мусала, Митика, Вихрен
г. Митика, Мусала, Вихрен

2. Какъв е произходът на езерата в най-високите планини (Рила, Пирин, Шар планина) на Балканския полуостров?
а. глациален (ледников)
б. крайречен
в. свлачищен
г. тектонски

3. За коя планина на Балканския полуостров се отнася следната характеристика: Разположена е в централната част на Балканския полуостров. Изградена е предимно от гранити. В нея се намира най-високия връх на полуострова. Има ледников релеф. От тази планина водят началото си реките Искър, Места и Марица.
а. Витоша
б. Пирин
в. Рила
г. Шар планина

4. Коя от балканските държави е най-добре осигурена със собствени запаси от нефт и природен газ?
а. България
б. Румъния
в. Хърватия
г. Словения

5. Климатът на Балканския полуостров е разнообразен. Кой климатичен пояс или област не е представен на неговата територия?
а. субтропичен (средиземноморски) пояс
б. планинска климатична област
в. тропичен пояс
г. умерен пояс

6. Охридското езеро е най-дълбокото и най-красивото на Балканския полуостров. Неговият произход е:
а. глациален (ледников)
б. крайморски
в. крайречен
г. тектонски

7. Река Марица се влива чрез делта в:
а. Мраморно море
б. Егейско море
в. Черно море
г. Адриатическо море

8. Маквисите представляват:
а. вечнозелени бодливи храсти
б. иглолистни дървета
в. треви
г. широколистни дървета

9. Към славянската езикова група се отнасят:
а. румънците
б. гърците
в. словенците
г. албанците

10. По вероизповедание православни християни са:
а. албанците
б. сърбите
в. словенците
г. хърватите

11. По вероизповедание католици са:
а. хърватите
б. сърбите
в. гърците
г. румънците

12. В коя от изброените двойки държава - столица е допусната грешка?
а. Сърбия - Белград
б. Македония - Загреб
в. Албания - Тирана
г. Словения - Любляна

13. Най-посещавана от чуждестранни туристи държава Балканския полуостров е:
а. Хърватия
б. Гърция
в. Словения
г. Сърбия

14. Коя от изброените балкански държави членува в НАТО?
а. Турция
б. Словения
в. Македония
г. Румъния


ОТГОВОРИ:

1 в2 а3 в
4 б5 в6 г
7 б8 а9 в

10 б11 а12 б
13 б14 а

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Duvka s kosum ( 0) на 03 Април 2020
tozi koito e dal otgovorite da e jiv I zdrav I nikoq bolest da ne hvane…