Африка (тест)

1. Климатът на Африка оказва най-голямо влияние върху:
а. релефа
б. водите
в. животинския свят
г. полезните изкопаеми

2. Най-голямата отточна област в Африка е към:
а. Индийск океан
б. Средиземно море
в. Червено море
г. Атлантически океан

3. Коя от изброените реки в Африка е най-пълноводна и с най-голям водосборен басейн?
а. Нигер
б. Конго (Заир)
в. Замбези
г. Нил

4. За коя от реките в Африка се отнася следната характеристика:

Пресича поредица от плата и образува 72 водопада, най-голям от които е Виктория.

а. Замбези
б. Оранжева река
в. Нигер
г. Конго (Заир)

5. Най-голямото езеро в Африка е:
а. Танганика
б. Няса
в. Виктория
г. Тана

6. Кое от изброените езера е слабосолено, безотточно и променя очертанията си в зависимост от сезоните?
а. Няса
б. Чад
в. Виктория
г. Танганика

7. Коя е най-дългата река в Африка?
а. Конго (Заир)
б. Замбези
в. Нигер
г. Нил

8. Алувиалните почви се срещат по:
а. високите части на планините
б. платата
в. крайбрежията
г. долините на реките

9. Почвеният тип „тера роса” се свързва със:
а. субтропичен климат
б. тропичен климат
в. планинска област
г. субекваториален климат

10. Кои гори в Африка са известни с названието „хилеи”?
а. екваториалните гори
б. крайречните гори в саваната
в. растителността в оазисите
г. субтропичните гори

11. В субекваториалния климатичен пояс на Африка се намират големи тревни пространства, известни като савана. Сред тревите се срещат единични дървета, най-характерни от които е:
а. финиковата палма
б. бамбукът
в. бутилковата палма
г. боабабът

12. Населението в Африка е:
а. около 700 млн. души
б. около 550 млн. дущи
в. над 800 млн. души
г. около 1 млрд. души

13. Произходът на Африка се свързва с разпадането на стар голям континент. Кой е той?
а. Лавразия
б. Гондвана
в. Евразия
г. Пангея

14. Според релефа континента се поделя на Северозападна (ниска) и Югоизточна (висока) Африка. в Северозападна Африка се простира младонагъната верижна планина с височина над 4500 м. Коя е тя?
а. Ахагар
б. Гвинейска планинска земя
в. Атласки планини
г. Драконови планини

15. Най-високият връх в Африка се намира в:
а. Източноафриканската планинска земя
б. Етиопската планинска земя
в. Атласки планини
г. Драконови планини

16. По-голямата част от Сахара е заета от:
а. пясъчни пустини
б. каменисти пустини
в. глинести пустини
г. чакълести пустини

17. Либийската пустиня е известна с добива на:
а. желязна руда
б. нефт
в. въглища
г. диаманти

18. В Африка са открити близо 1/3 от запасите на медна руда в света. Къде са съсредоточени те?
а. Атласки планини
б. Конгоанска (Заирска) котловина
в. Сахара
г. Мадагаскар

19. Къде се намират най-големите находища на злато и диаманти в Африка?
а. Северна Африка
б. Етиопска планинска земя
в. Южна Африка
г. Гвинейска планинска земя

20. Каква е последицата от симетричното разположение на Африка спрямо Екватора?
а. противоположност на сезоните в Северна и Южна Африка
б. образуване на пустинята Сахара
в. формиране на планинска климатична област
г. . образуване на пустинята Калахари

21. В кой климатичен пояс на Африка са обособени два периода - сух и влажен?
а. екваториален
б. субтропичен
в. субекваториален
г. тропичен

22. Най-високата температура на Земята (+58 градуса по С) е измерена в:
а. Либийската пустиня
б. пустинята Калахари
в. Конгоанската (Заирската) котловина
г. пустинята Намиб


ОТГОВОРИ:

1 б2 г3 б
4 а5 в6 б
7 г8 г9 а

10 а11 г12 а
13 б14 в15 а
16 а17 б18 б
19 в20 а21 в
22 а

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Глория ( 8) на 18 Март 2011
Моя грешка!Верен е въпроса,съжалявам!
Глория ( 8) на 18 Март 2011
Така!До колкото прочетох "тера роса" са червенокафявите почви,разпространени в субекваториалния климат. пояс,а не в субтропичния!Моля за поправка или бърз отговор
Rali ( 4) на 19 Февруари 2008
Африка ми е любимия континент! Реших целия тест и много ми хареса! Браво на Павлина ,че го е добавила!