Контролна работа - "Човекът и природата"

Самостоятелна работа по
Човекът и природата
Тема: Човекът и веществата (обобщение)


име..............................................................................

зад.1Обяснете и дайте пример:
Проводник на топлина е .............................

зад.2 Какво представлява процесът "топене"? Кой е противоположният му процес? (обяснете)

зад.3Допълнете изреченията:

При дейността на хората водата се замърсява с .................... и .......................вещества. Отпадъчните води се пречистват в ................................................................................ .

зад.4 Как са се образували въглищата? (разкажете накратко)

зад.5 Допълнете текста:

Почвата се състои от вода,.............. , ..............., соли, .................... и въздух.
Хумусът се образува от ......................... и ............................. отпадъци. За да се поддържа плодородието на почвата тя трябва редовно да се .................... и ...................... .

зад.6
Захарта,нишестето и целулозата се означават с общото наименование ................................. .Те са основна храна за .................. и ...................... .

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.