Тест по БЕЛ за 7 клас

Максималният брой точки от теста е 100. Задачите от № 1 до № 40 включително се оценяват с по 2 точки, а задачите от № 41 до № 60 - с по 1 точка. Пропуснат отговор или сгрешен отговор се оценяват с 0 точки. Време за работа 120 минути.

Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (1 - 6)!

САНТА ЛУСИЯ

Санта Лусия се празнува на всеки 13 декември в Швеция. Тя е символ на светлината и надеждата. Още през ХVІІ - ХVІІІ век в много селища най-прекрасната девойка е била обявявана за Санта Лусия. Тя е била обличана в бяла туника и имала корона от свещи на главата. В края на ХІХ век празникът става общонационален.

Митична легенда обвива празника. Някога 13 декември е бил най-късият ден в годината. Именно затова Санта Лусия била празнувана на него. Хората свързвали с обичая надеждата си за повече светлина.

От няколкогодини този празник започва да става популлярен и у нас.

1. Темата на текста е:

А) празникът Санта Лусия;

Б) митичната легенда, свързана с празника;

В) мъките на светицата;

Г) празниците на Швеция;

 

2. Свързаността между първото и второто изречение в текста се осъществява с помощта на:

А) лексикално повторение;

Б) лично местоимение;

В) синоними и антоними;

Г) показателно местоимение;

 

3. Свързаността между първия и втория абзац се осъществява с помощта на:

А) лексикално повторение;

Б) прилагателно име;

В) контекстови синоними;

Г) словосъчетание;

 

4. С коя дума трябва да заместите съществителното име „символ” в текста, за да не се промени смисълът:

А) проблем;

Б) ситуация;

В) олицетворение;

Г) лозунг;

 

5. С каква част на речта е изразен подлогът в първото изречение на текста:

А) със същиствително нарицателно име;

Б) с прилагателно име;

В) с обобщително местоимение;

Г) със същиствително собствено име;

 

6. Кое твърдение е вярно според текста:

А) Санта Лусия се празнува на всеки 24 декември.

Б) Санта Лусия имала корона от цветя на главата.

В) Още в края на ХІХ век празникът става популярен и у нас.

Г) Санта лусия е общонационален празник в Швеция.

 

7. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка:

А) обикновенна, военна, писмена;

Б) свещена, косвена, искрена;

В) районна, рожденна, сламенна;

Г) предана, изкуственна, всестранна;

 

8. В кой ред е допусната правописна грешка:

А) остта, моща, алчността;

Б) вървели, побелели, зажаднели;

В) изпекъл, протекъл, завлякъл;

Г) петък, свитък, упадък;

 

9. В коя от изброените думи е допусната правописна грешка:

А) окуражавам;

Б) огнетявам;

В) угощавам;

Г) оценявам;

 

10. В кое от изреченията е допусната грешка в правописа на глаголната форма:

А) Очакваме много от предстоящата конференция.

Б) Искаме или всичко, или нищо.

В) Желаеме ви много щастие.

Г) Хвърляме старите обувки на боклука.

 

11. В кой от следните примери е допусната грешка при правописа на прилагателното име:

А) Елин-Пелинови герои;

Б) Вазови разкази;

В) вазовско повествование;

Г) вазова традиция;

 

12. Кое изречение е написано БЕЗ правописни грешки:

А) Той ни кога не идва на време.

Б) Той никога не идва навреме.

В) Той никога не идва на време.

Г) Той никога неидва навреме.

 

13. Кое от подчертаните местоимения е употребено ПРАВИЛНО:

А) Приятелят, койтосрещнахме вчера, е лекар.

Б) Извикаха за справка човека, на коготоотнеха колата.

В) Разбрах с койси ходил на кино, сине.

Г) Чудеха се на комуе хрумнало това безумие.

 

14. Определете какво е пропуснато в следното изречение:Първо .................. ,а после отсъди.

А) насади;

Б) засади;

В) разсъди;

Г) присъди;

 

15. В кой ред НЯМА граматическа и логическа грешка:

А) Тротоарът почисти кмета.

Б) Кмета почисти тротоара.

В) Кметът почисти тротоара.

Г) Тротоар почисти кмета.

 

16. В кое от следните изречения НЯМА двусмислица:

А) Разказвачът избира точно възрастната жена за героиня на своята творба, която е живяла доста време.

Б) Мария се наслаждаваше на есента, която тази година беше топла и спокойна.

В) През дърветата се виждаше къщата на баронесата, която беше масивна, но овехтяла и олющена.

Г) След малко забелязох шофьора на белия автомобил, който влезе в хола.

 

17. В кое изречение НЯМА грешка при членуване:

А) В Китай божурът е символ на богатство и почит поради изправеното си стъбло и червеният цвят.

Б) Китаеца приема божурът за символ на богатство и почит заради изправеният ствол и червеният цвят.

В) В китай божура е символ на богатство и почит поради изправеното си стъбло и червения цвят.

Г) Китаецът приема божура за символ на богатство и почит заради изправения ствол и червения цвят.

 

При коя от подчертаните думи е допусната грешка ( Общо условие за задачи от 18 до 20):

18. Преровихме 6-7 речници (А), но така и не успяхме (Б) да намерим (В) в тях непознатите(Г) ни думи от летния хит на Рики Мартин.

 

19. Учасниците (А) в експедицията прецениха, че е опасно (Б) да се изкачват сами, и помолиха местните (В) си връстници(Г) да ги придружат.

 

20. Затрещели (А) юнските гърмотевици (Б) и проливни дъждове (В) окъпали(Г) земята.

 

21. В кой от следните примери НЯМА грешка:

А) три годишен;

Б) 20-годишен

В) 5 годишен;

Г) дванадесет-годишен;

 

22. Морфологията е наука за:

А) звуковия състав на думите;

Б) думите като части на речта;

В) думите като части на изречението;

Г) речниковото значение на думите;

 

23. Коя от думите е глагол:

А) гледани;

Б) гледайки;

В) гледахме;

Г) гледане;

 

24. В кой ред има думи, сродни на „питам”:

А) питие, питка, опитомен;

Б) въпрос, въпросителен, въпросник;

В) изпит, запитване, разпитан;

Г) казвам, говоря, мисля;

 

Като се основавате на знанията си по граматика, посочете излишния ред (25 - 26):

25.

А) хартия;

Б) боя;

В) мастило;

Г) буква;

 

26.

А) ако;

Б) но;

В) на;

Г) че;

 

27. Коя от думите НЕ е синоним на останалите:

А) бижу;

Б) украшение;

В) накит;

Г) съкровище;

 

28. С коя дума трябва да се замени подчертаната част, за да не се промени смисълът:

Марк Твен е популярен писател.

А) незабравим;

Б) неизвестен;

В) известен;

Г) измислен;

 

29. Кой израз е противоположен по значение на никога:

А) от време на време;

Б) по всяко време;

В) когато му дойде времето;

Г) дай ми време;

 

30. В кой ред думите са пароними:

А) грешен, безгрешен;

Б) вятър, буря;

В) индиец, индианец;

Г) епоха, век;

 

31. Какво означава изразът с подвита опашка:

А) с отрязана опашка;

Б) засрамено;

В) неумело;

Г) нечестно;

 

32. Кой е излишният ред:

А) Не се трогва от нищо.

Б) Коравосърдечен е.

В) Не знае нищо.

Г) С ледено сърце е.

 

33. Бездарен се отнася към некадърен както:

А) нехаен към грижлив;

Б) талантлив към способен;

В) старателен към небрежен;

Г) точен към разсеян;

 

34. При коя от двойките думи има отношения както при двойката къща-покрив:

А) буркан-капачка;

Б) варел-кран;

В) бойлер-душ;

Г) мивка-тръба;

 

35. В кое изречение има сказуемно определение:

А) Те гледаха уплашени.

Б) Те гледаха уплашено.

В) Те гледаха с уплашени очи.

Г) Те гледаха с уплаха.

 

36. В кое изречение сказуемото е съставно именно:

А) Героят ще направи своя избор.

Б) Калиопа е музата на поезията.

В) Николчо получава първите си уроци от своите родители.

Г) Цикълът ,,Епопея на забравените” се състои от 12 оди.

 

В кое изречение има допусната пунктуационна грешка (37-38) :

37.

А) Младата жена, която влезе, не беше нито висока, нито ниска.

Б) Детето под чиято шапка, се подаваха руси къдрици, ми се усмихна весело.

В) Къщата, оградата на която е боядисана в зелено, е обявена за продан.

Г) Каза ми, че трябва да приключим веднага, и аз се съгласих.

 

38.

А) Често мислех, че преувеличава заслугите си.

Б) За да се разтовари от грижите, ходеше в планината.

В) Обадих се само да разбера как си.

Г) Чувствах се неспокоен въпреки, че нямаше причина за това.

 

39. В кой ред НЯМА пунктуационна грешка:

А) Чувсвайки, се несигурен той не смееше да помръдне.

Б) Чувсвайки се несигурен, той не смееше да помръдне.

В) Чувсвайки се несигурен той не смееше, да помръдне.

Г) Чувсвайки се несигурен той, не смееше да помръдне.

 

40. Коя от запетаите в следното изречение е излишна:Той сам казваше,(А) че няма нийде никого и,(Б) че едничкото нещо,(В) което му е останало на тоя свят,(Г) е конят му.

 

41. Любен Каравелов озаглавява повестта си „Маминото детенце” ,защото:

А) Николчо е главен герой;

Б) майката на Николчо е в центъра на повествованието;

В) по този начин акцентира на проблема за възпитанието;

Г) противопоставя образите на майката и на бащата;

 

42. Кой от изброените мотиви НЕ е характерен за повестта „Маминото детенце”:

А) за криворазбраната родителска грижа;

Б) за светостта на патриархалното семейство;

В) за ролята на семейното възпитание;

Г) за липсата на духовни ценности;

 

43. Копринената риза, ленените гащи и бялото елеченце, с които е облечен Нено, са убедително доказателство, че:

А) чорбаджията има усет към красивото;

Б) господарят засвидетелства уважение към слугите си;

В) за героя всеки ден е празник и не му се налага да работи;

Г) Нено се облича по последна мода;

 

44. Къде се развива действието в повестта „Маминото детенце”:

А) в Калофер;

Б) в Копривщица;

В) в Котел;

Г) в Казанлък;

 

45. Слугата Иван е назован Нищото, защото:

А) е раболепен;

Б) е от неизвестен род;

В) не е чорбаджия;

Г) е невзрачен на външен вид;

 

46. Кои от изброените речеви характеристики НЕ са присъщи на езика на Нено:

А) глаголи в повелителна форма;

Б) хаотични и несвързани думи;

В) непълни, недовършени изречения;

Г) мили и гальовни думи към близките му;

 

47. Любен Каравелов започва портретното описание на Нено с тялото и го завършва с лицето, защото:

А) тялото на чорбаджията е красиво и стройно;

Б) тялото на Нено е огромно и забележително;

В) така подчертава бездуховността на героя;

Г) така разкрива различието на героя;

 

48. Николчо прилича на родителите си по:

А) своята неподвижност и ленивост;

Б) благоразумния стремеж към тишината и спокойствието;

В) високомерието и презрението към голтаците;

Г) стремежа към трупането на пари;

 

49. Кой момент от повестта „Маминото детенце” е представен чрез ретроспекция:

А) дрямката на Нено под кичестата круша;

Б) завеждането на Николчо при даскал Славе;

В) първата кражба на Николчо;

Г) смъртта на Нено;

 

50. Кой от изброените герои от повестта „Маминото детенце” НЕ е човек Нищо:

А) чорбаджи Нено;

Б) слугата Иван;

В) даскал Славе;

Г) турчинът Али ага;

 

51. От кого иска прошка и с кого се сбогува лирическият герой от Ботевото стихотворение „На прощаване” :

А) майката;

Б) братята;

В) душманите;

Г) дружината;

 

52. С кой от следните редове трябва да се продължи твърдението: Лирическият герой от „На прощаване” се самоопределя като:

А) емигрант;

Б) бунтовник;

В) сиромах;

Г) революционер;

 

53. Кое от следните определения характерезира най-точно произведението „На прощаване” :

А) героичен монолог;

Б) лирическа изповед;

В) съкрушително признание;

Г) революционер;

 

54. Изразът „бащино ми огнище” е:

А) метафора;

Б) олицетворение;

В) синекдоха;

Г) сравнение;

 

55. Кой от посочените цитати НЕ е от от Ботевото стихотворение „На прощаване” :

А) „Аз вече пушка нарамих/ и на глас тичам народен...” ;

Б) „Тоз, който падне в бой за свобода/ той не умира...” ;

В) „пък...каквото сабя покаже/ и честта, майко, юнашка!” ;

Г) „Дружината тръгва, отива,/ пътят е страшен, но славен:” ;

 

56. С кой от следните редове НЕ МОЖЕ да се продължи твърдението: Образът на поробителя в поемата „На прощаване” е .......... :

А) лаконично представен;

Б) назован чрез събирателни определения „турчин” и „душманин”;

В) косвено изобразен чрез отношението на лирическия герой към робството;

Г) цялостно, задълбочено и убедително разгърнат;

 

57. Как е внушена представата за борбата в стиха „...пътят е страшен, но славен...”:

А) чрез градация;

Б) чрез сравнение;

В) чрез хипербола;

Г) чрез метафора;

 

58. Образите на майката и либето от стихотворението „На прощаване” са:

А) противопоставени;

Б) взаимно допълващи се;

В) несъвместими;

Г) взаимно изключващи се;

 

59. Кое обръщение НЕ е характерно за творбата „На прощаване” :

А) майко юнашка;

Б) майнольо;

В) мале;

Г) майчице;

 

60. Кое от следните чувства НЕ изпитва бунтовникът към своята майка в миговете на прощаването:

А) вина от неизпълнения докрай синовен дълг;

Б) признателност, че го е закърмила с юнашки дух;

В) нежна обич;

Г) огорчение, че е забравен;

 

Отговори

1 А

2 Б

3 А

4 В

5 Г

6 Г

7 Б

8 А

9 Б

10 В

11 Г

12 Б

13 Б

14 В

15 В

16 Б

17 Г

18 А

19 А

20 Б

21 Б

22 Б

23 В

24 В

25 В

26 В

27 Г

28 В

29 Б

30 В

31 Б

32 В

33 Б

34 А

35 А

36 Б

37 Б

38 Г

39 Б

40 Б

41 В

42 Б

43 В

44 Г

45 А

46 Г

47 В

48 В

49 Б

50 Г

51 А

52 Б

53 Б

54 В

55 Б

56 Г

57 Г

58 Б

59 Г

60 Г

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Николай ( 2) на 29 Септември 2016
90 ,точки
Roza ( 2) на 23 Март 2014
aaaaa imam 100tochkiii blagodarqq :* :* :*
Georgi Georgiev ( 2) на 20 Май 2012
hubav test 90 to4ki

Записки.инфо ( 2777) на 19 Май 2012
Тази грешка няма отношение към самия отговор. Какви "много" други грешки откриваш, че да ги оправим?
iliana ( 2) на 19 Май 2012
omg .. На прощаване в 1686г. typi li ste we .. 1868 e !! otkrivam mnogo gre6ki v samite usloviq ;xxx
dilian ( 2) на 16 Юни 2009
qki4ak test iskarah 90 to4ki !!!
desi ( 422) на 18 Юни 2008
gotin test izkarah 87 to4ki
vladi_ty ( 4) на 17 Февруари 2008
phaha vie ste mn zle tfa e tolkova lesen test trqbva da imate vsi4ki nad 95 to4ki be hora mn lesen i priqten test za re6avane a ne kato onq v4era6niq na nego iama sammo 78
niki ( 42) на 26 Ноември 2007
as sam niki testa mi haresva mnogo ako i na teb ti haresva me nameri v skype imeto mi e niksana33
niki ( 42) на 26 Ноември 2007
super qk test mainaaaaa
lav0okibaam ( 2) на 08 Юни 2007
Щом имаш 74 точки, значи си зле. Тестът е елементарен. Аз имам 95.
Helli Martinova ( 8) на 24 Май 2007
Тфа е адси як ТЕСТ!!!Имам 74 точки!!!

debi ( 208) на 09 Април 2007
testa e mn hubav...prosto prekrasen