Омир - автор на две поеми

Големия спор, напречен "Омиров въпрос", който се води вече около 25 века е свързан с отговора за авторството на "Илиада" и "Одисея".Спорът, започнал в 5в.пр.Хр. продължава и до днес.
В по нови времена са създадени няколко теории, даващи различен отговор на тези въпроси.Наи-общо те изразяват позициите на противниците и привържениците на Омировото авторство:
1- В края на 17 век немският учен Волф изказва становище, че двете поеми има фолклорен произход.Те били отнесени към т.н "естествен народен епос".Според тази теория Омир е само "народен невец" - импровизатор.
2 - Вапианти на тази теория са създадени през първара половина на 19 век "песенна" и "компилативна" теория. Първата от тях на (Лахма) вийда набор от 18 самостоятелни песни от малък размер, а теория на "компилацията" сччита, че Омировите поеми са обединение не на песни, а на единици от по-голям размер"малки епоси".
3 - По същото време възниква т.нар. теория на първоначалното ядро. Според нея "Илиада" и "Одисея" са възникнали не като съединение на самостоятелни произведения, а като разширение на някакво ядро, което съдържало вече всички основни моменти от сюжета на произведението.Според тази теория Омир създал едни по-малки творби-ядра "пра-Илиада" и "пра-Одисея". По-късните поеми допълвали и доразширявали тези епоси с внасяне на нов материал. В резултат на ред последователни "разширявания" "Илиада" и "Одисея" се разпръснали към 6 век до ония размери, в които ги познаваме и до днес.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.