Финансов отчет

Счетоводния баланс отразява финансовото състояние на фирмата към определен момент като представя източниците на средства, които са инвестирани в придобиването на активи и самите активи, които изразяват направленията на изразходване на набраните средства.
Решенията на фирмения мениджър:
- инвестиционни решения
- финансови решения
Отчет за приходите и разходите (ОПР):
ОПР – отразява динамиката в дейността на фирмата и показва колко печеливша е тя за съответната година. Съпоставянето на приходите на фирмата с нейните разходи дава възможност да се търси нетния финансов резултат на фирмата.

Счетоводна печалба
Разходи за данъци (КД 10%)
Нетна печалба

Отчет за паричните потоци (ОПП):
ОПП = дава представа за входящите и изходящите парични потоци към и от фирмата, и за промените в паричните средства през годината.
• Той спомага за по-нагледно представяне на информацията за наличността на паричните средства във фирмата, за тяхното движение и рационално използване.
• Според произхода си паричните потоци се класифицират в три групи:
- паричните потоци от оперативна дейност
- парични потоци от инвестиционна дейност
- парични средства от финансова дейност
Постъпления – Плащания = НПП (нетен паричен поток)

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.