Хидроксилно производни на въглеводородите

Класификация - Алкохолите и фенолите са хидроксилни производни на въглеводородите (т.е. те съдържат хидроксилна група). Ако тази хидроксилна група е свързана с алкилов радикал (алкилов радикал-радикал с отворена верига и хидроксилна група) този клас съединения се нарича алкохоли. Ако тази хидроксилна група е свързана с ароматно ядро то този клас органични съединения се нарича феноли.

В зависимост от броя на хидроксилните групи алкохолите и фенолите биват:

-едновалентни (с една хидроксилна група)
-двувалентни (с две хидроксилни групи)
-многовалентни (с повече от две хидроксилни групи)

В зависимост от вида на въглеродния атом,свързан с хидроксилната група,алкохолите се разделят на:

-първични
-вторични
-третични

В зависимост от вида на въглеводородния остатък алкохолите биват:

-наситени
-ненаситени

Мастни ненаситени едновалентни алкохоли

Те се разглеждат като производни на алканите в които един водороден атом е заместен с една хидроксилна група.

Хомоложен ред:

СН3-ОН - метанОЛ (метилов алкохол)
С2Н5-ОН - етанОЛ
С3Н7-ОН - пропанОЛ
С4Н9-ОН - бутанОЛ
С5Н11-ОН - пентанОЛ
С6Н13-ОН -хексанОЛ
С7Н15-ОН - хептанОЛ
С8Н17-ОН - октанОЛ
С9Н19-ОН - нонанОЛ
С10Н21-ОН - деканОЛ

Изомерия - Среща се три вида изомерия:

-Верижна - Тя се дължи на способността на въглеродните атоми да образуват както прави така и разклонени вериги.

-Позиционна - Определя се от мястото на хидроксилната група.

-Оптична - Тя се проявява когато в органичните съединения има асиметричен въглероден атом. Асиметричният въглероден атом е този, в който четирите валентни черти са заместени с различни по вид и големина заместители.

Физични свойства - Алкохолът е безцветна, лесно подвижна течност с характерна миризма и парлив вкус.

Химични свойства

-Взаймодействие с метали.

2С2Н5-О-Н + 2Na =>2C2H5FNa + H2

Солите на алкохола с се наричат алкохолати.

-Взаймодействие с киселини

Алкохол + Киселина = естер + вода

Процесът на взаймодействие на алкохоли с киселини се нарича естерификация. Естерификацията е бавен, молекулен, обратим процес.

-Взаймодействие с основи

2С2Н5-OH + 2NaOH => 2CHONa + H2O

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

БЛАГОВЕСТ ( 60) на 30 Април 2008
НЯМАМ ДУМИ СУПЕР Е