Модел на процеса видообразуване


вид - рязко разграничаваща се разновидност
разновидност - видовете се заселват на други места и разновидностите започват да се раздалечават все повече както помежду си, така и от изходния вид
подвид - изчезва изходната форма; разновидността продължава да съществува и се превръща в подвид
нов вид - под въздействието на естествения отбор измененията се засилват; образува се нов вид

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.