Праистория на Българските земи. Траките

Първобитните хора


Първите хора по нашите земи се появили преди около 200 000 г. По онова време климатът на земята често се колебаел и настъпвали повсеместни заледявания, последвани от продължителни затопляния, при които условията за живот ствали сравнително благоприятни. Именно в последния такъв период по нашите земи се появили праисторически хора, които оставили следи от своята трудова дейност - заострени кремъчни "сръргалки" и "ножове". Те живеели на "първобитни стада" и се прехранвали от събирането на плодове, семена и корени, както и от съвместно ловуване и риболов. Умеели да палят и използват огъня и през мразовитите сезони обитавали пещерите. Употребата на каменни сечива продължила близо 200 века. Хората се научили да отглеждат растения и животни, с които да се хранят,да обработват глината с помоща на грънчарско колело. Земеделието, животновъдството и занаятите променили в положителна насока бита на първобитните хора. Те живеели вече в примитивни жилища, групирани в малки селища. През петото хилядолетие пр.Хр хората по нашите земи се научили да добиват и обработват металите мед и злато. Медните оръдия на труда и оръжията от метал били по - здрави и давали възможност за по - нататъшно развитие на производителността в селското стопанство и занаятие. Открит бил и тъкачният стан, а по лесното за разтапяне златото правели украшения.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.