Основни черти на парламентарно демократичната система

След буржоазно демократично революции.

I.Понятие за демокрация.

Demosнарод
Cratosвласт

В древна Гърция отделната личност да излезе на площада и да каже какво мисли.

Един ефективно действащ парламент.

II.Основни принципи.

1.Разделение на властта Законодателна, изпълнителна и съдебна. Тази чета се равива цели 2 века.

2.Властта на народа (народовластието) се осъществява чрез честни и справедливи избори (многопартийност). Началото на XXв. Започва да се развива тази черта =>

ВЛАСТ

/|

законодателнаизпълнителнасъдебна
(контролира останалите две власти)

Принципът е взаино да се контролират.

* един от начините за осъществяването и е, чрез многопартийност;

3.Гарантирани конституционни права.

* конституционен съд – институция, която гарантира;

4.Битка за избирателя.

III.Форми на управление.

* няма зависимост между политическата система и формата на управление – Великобританияпарламентарна демократична система, но е монархия.

Монархия – конституционна, парламентарна – Италия, Белгия, Дания и Холандия.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.