Интерференция на светлината

Интерференция: Явление, при което в резултат на наслагването на две или повече вълни, се получава увеличение на амплитудата в едни области на новополучилата се вълна и намаляване - в други.
Интерферичен максимум: Наблюдава се при застъпването на гребените на две вълни - вълните взаимно се усилват.
Интерферичен минимум: Наблюдава се при едновременното пристигане на гребена на едната вълна и дола на другата - двете вълни взаимно се отслабват.

Интензитетът на светлината е равен на енергията, пренесена от вълната за единица време през еиница площ, разположена перпендикулярно на посоката на разпространение на вълната.

Принцип на Хюйгенс: Всички точки от даден вълнов фронт могат да се разглеждат като точкови източници на вторични вълни, които се разпространяват само по посока на първичната вълна с характерната за вълните в дадената среда скорост. Вълновият фронт след време t представлява повърхност, опирателна към фонтовете на вторичните вълни.

Опит на Юнг
Как се вижда интерференцията на светлината?
* за да видите двата линка и анимациите в тях ви е нужен инсталиран Java Virtual Machine

Вижте видеофилм на истинска интереференция

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.