Периода на светлината - I вариант (без 9, 10 въпрос)

===========================
1. Отговор: Ъгълът на ПАДАНЕ е по-малък от ъгъла на ПРЕЧУПВАНЕ, защото лъ4ът на ПРЕЧУПВАНЕ се ОТДАЛЕЧАВА от перпендикуляра, издигнат към граниЧната повърхност в точката на падане.

2. Отговор: Наблюдава се явлението ПЪЛНО ВЪТРЕШНО ОТРАЖЕНИЕ, защото светлината, попаднала върху граничната повърхност на две среди, СЕ ВРЪЩА ИЗЦЯЛО В ПЪРВАТА СРЕДА.

3. Отговор: По-тесният смисъл на понятието дисперсия във физиката е зависимостта на показателя на пречупване на средата от дължината на монохроматичната светлинна вълна във вакуум, а по-широкия - широк кръг физични явления, свързани с разлагането на бялата светлина на неиния спектър.

4. Отговор: Скоростта на червената светлина в стъклото е наи-ГОЛЯМА, защото дължината на червената монохроматична вълна е най-ГОЛЯМА.

5. Отговор: Светлина С ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА ДЪЛЖИНА НА ВЪЛНАТА И ОПРЕДЕЛЕН ЦВЯТ се нарича монохроматична.

6. Отговор: Всички точки от даден вълнов фронт могат да се разглеждат като точкови източници на вторични монохроматични вълни, които се разпространяват само по посока на първичната вълна с характерната за вълните в дадена среда скорост. След определен период от време "делтаТ" вълновият фронт ще представлява повърхност допирателна кым фронтовете на вторичните вълни.

7. Отговор: Светлите ивици върху екрана са интерференчни максимуми, за които е характерно УСИЛВАНЕ НА СТИМУЛАЦИЯТА НА РЕЗУЛТАНТНАТА ВЪЛНА, защото в тези области пристигат ЕДНОВРЕМЕННО ДВА ФРОНТА ИЛИ ДВА ДОЛА НА ИНТЕФЕРИРАЩИТЕ вълни.

8. Отговор: Източници, които ИЗЛЪЧВАТ СЪГЛАСУВАНО и имат ЕДНАКВА ЧЕСТОТА НА ИЗЛЪЧВАНЕ, се наричат кохерентни, а светлината кохерентна.
===========================

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

БЛАГОВЕСТ ( 60) на 21 Май 2008
без коментар
Дани Кондова ( 2847) на 15 Октомври 2006
10x ще го оправя
Записки.инфо ( 2777) на 15 Октомври 2006
Конвертирах ти го на кирилица, ама има проблемчета на някои места, че програмата беше руска
Дани Кондова ( 2847) на 15 Октомври 2006
Неможа ли на кирилица да го напишеш??????? Ще трябва да го пиша .....