Общи команди в ОС MS DOS

1.MORE < File
Разглеждат се текстови файлове екран по екран. На края на всеки
екран се появява "- - more - -" и се очаква натискане на клавиш.

Ctrl+C - прекъсва разглеждането на съдържанието

2.BACKUP C:*.* <устройство:> /S
Създава копие на зададената информация. Позволява разполаганете и върху няколко носителя - разделя я.

BACKUP C:Dir1Dir2File A:
Архивира зададения файл върху устройство А: (дискета)

3.RESTORE <устройство:> C:Dir1Dir2*.* /S
Възстановява файловете от зададеното устройство в описаната
директория.

4.ATTRIB +R File
Задава опция за файла - само за четене.

ATTRIB -R File
Премахва защитата.

5.COMP File1 File2
Сравнява съдържанието на зададените файлове и издава съобщение за тяхната еднаквост.

6.EXIT
Връща потребителя в текущата програма.

7.DATE
Извежда текущата дата. Дава възможност за въвеждане на нова.

8.TIME
Извежда час според часовника на компютъра.

9.VER
Извежда името на производителя и версията.

10.UNFORMAT А:
Възстановява данните върху дискетата след като е била форматирана.

11.МЕМ
Дава наличната памет и как е използвана.

12.VOL <устройство:>
Показва наименованието (етикета) на зададеното устройство.

13.LABEL <устройство:>
Дава възможност за промяна на наиенованието (етикета) на зададеното устройство.


Понятие за операционна система (ОС)
Структура на MS DOS
Файл. Логически устройства.
Основни команди на MS DOS
Работа с диск под MS DOS
Работа с директории (справочници) под MS DOS
Работа с файлове под MS DOS
  • Общи команди под ОС MS DOS
  • Добави коментар

    Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

    Коментари

    Няма добавени коментари.