Работа с файлове под MS DOS

КОМАНДИ


1.C:>COPY Primer1.DOC Primer2.DOC
Създава копие на даден файл. DOS не позволява да има два файла с едно и също име в една директория. Ако съществува файл с име, каквото искаме за копието, DOS ще го унищожи, записвайки въргу него новия, без да предупреди. Ако операцията завърши успешно се издава съобщението:
1 file(s) copied
В противен случай:
File not found

C:>Copy Primer1.DOC A:
Копира файла върху дискетата в устройство А: със същото име.

C:>COPY File1 OtherData
Копира File1 в директория Data.

C:>COPY A:File1
Копира файла File1 от устройство А: върху текущото устройство С:

C:>COPY Dir1Dir2File1
Копира File1 от Dir2 в текущата директория. Това е възможно, само ако не сме в директорията, съдържаща файла. По този начин не може да се създават файлове с различни имена.

* - замества няколко знака от името (маска)
? - замества само един знак

COPY *.DOC A:
COPY *.* A:
COPY A: *.*
Копира всички файлое от А: на С:


2.DEL File1
Изтрива File1. Не се издава съобщение за потвърждение.

Ако файлът не е в текущата директория, трябва да се добави пред името му името на дерикторията или буквата на устройството.

DEL Dir1Dir2File1
DEL A: File1


!Никога не изтривайте COMMAND.COM

Команда ERASE е идентчна на DEL.

DEL *.DOC
DEL *.* - тук се извежда съобщение за потвърждение;3.UNDELETE File1
Възстановява изтрит файл.

Не може да се възстанови файл, след като върху него е копиран друг.

UNDELETE *.*
В случая ще пита за всеки файл дали да го възстанови.

UNDELETE *.* /ALL
Няма да пита за всеки файл. На всички възстановени файлове ще сложи # за първи знак.


4.COPY File1 C:New
DEL File1
Тази комбинация премества файла File1.


5.REN File1 New
REN = RENAME

Преименува дадения файл. Първо се задава старото име, след това новото.

REN A:Dir1File1 New

Не може да се преименуват всички файлове (*.*). Възможно е:
REN *.OLD *.NEW

Маска може да се използва само когато се сменя една и съща част от името.

Например - не е допустимо:
REN A.* *.B


6.TYPE File1
Извежда съдържанието на File1.


7.PATH [устройство:] [устройство:] [име_на_директория]
Създава пътя за претърсване на DOS - това е списък от директории, в които DOS ще търси програмите, коит изпълнявате. Тази команда се поставя във файла AUTOEXEC.BAT, който се изпълнява при стартиране на компютъра.

Пример:
PATH C:; C:Dir1; C:Dir2

На MS DOS са съобщени три пътя на търсене в главната директория, под Dir1 и под Dir2. Така обявените пътища са валидни до изключване на компютъра. Пътят може да се отмени:
PATH;


Понятие за операционна система (ОС)
Структура на MS DOS
Файл. Логически устройства.
Основни команди на MS DOS
Работа с диск под MS DOS
Работа с директории (справочници) под MS DOS
  • Работа с файлове под MS DOS
    Общи команди под ОС MS DOS
  • Добави коментар

    Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

    Коментари

    Няма добавени коментари.