Работа с диск под MS DOS

MS DOS се стартира при включване на захранването на компютъра. Рестартира се с CTRL+ALT+DEL. Във всички случаи управлението се предава на BIOS, който изпълнява серия тестове и процедури за инициализация, известни под името POST (Power On Self Test) - автоматичен тест за включване на захранването. След като POST завърши работата си, BIOS стартира процедурата за първоначално зареждане, MS DOS се зарежда в паметта, определят се параметрите и управлението се предава на командния процесор, който показва знака на MS DOS:
C:>


КОМАНДИ

1.C:>TREE C:
C: - незадължителна част
Дава общия вид на диска.

C:>TREE C: | MORE
Дава дървото по страници.


2.C:>CHKDSK
"CHECK DISK" - информация за диска (заето и свободно място);

Информацията е групирана в няколко части:
=> технически данни за диска;
=> обем на диска, свободно пространство;
=> последната част указва колко памет има и колко от нея е свободна за зареждане на програми;

C:>CHKDSK A:
Командата може да проверява дисковете един по един. С нея може да се намират изгубени файлове. Това са всъщност парчета от файлове.

C:>CHKDSK /F

Ако след съобщението Convert lost chains to files? се отговори с Y, то парчетата файлове ще се съберат в цели файлове. Добре е да се изтрият.

C:>DEL FILE*.CHK
Това е маска - име на файл, покриващо всички файлове, които CHKDSK е създала.


3.C:>FORMAT A:
Инициализира (форматира) диска в посоченото устройство. Унищожава всички данни на диска. Външна команда.

/ V - задаване име на диска

След изпълнението на командата ще се изведе съобщение за:
всичко на диска (в байтове), свободно пространство, FORMAT ANOTHER Y/N?


4.A:>DISKCOPY A: B:
Копира съдържанието на дискетата (приемащата дискета се форматира по време на копирането). Външна команда.
Показват се инструкции и след това започва копирането.

A:>DISKCOMP A: B:
Проверява правилността на копирането.


5.A:>FDISK
Стартира се по следния начин:
=> в А: се поставя системния диск;
=> въвежда се командата;

Получава се основно меню с функциите на FDISK. Избира се една и се следват указанията.

Функции на FDISK:
 • създаване на област (дял) за MS DOS;
 • променяне на активния дял;
 • изтриване на дял за MS DOS;
 • извеждане на информация за дяловете;
 • избиране за работа на следващ диск (твърд) (ако има такъв).

  Твърдия диск може да се раздели на няколко дяла (независими области). Ако се използва повече от една операционна система, за всяка е необходим отделен дял.

  След като е създадена област, следващата стъпка е форматиране на областта за MS DOS.

  KEYBUK.COM - програма за настройване на клавиатурата;
  COMMAND.COM - команден процесор;
  CONFIG.SYS - конфигурационен файл;
  AUTOEXEC.BAT - файл за автоматично стартиране;

  Първите два файла се доставят от производителя, а чрез последните два потребителят задава своята MS DOS среда за потребление и обслужване.


  Понятие за операционна система (ОС)
  Структура на MS DOS
  Файл. Логически устройства.
  Основни команди на MS DOS
 • Работа с диск под MS DOS
  Работа с директории (справочници) под MS DOS
  Работа с файлове под MS DOS
  Общи команди под ОС MS DOS
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.