Основни команди на MS DOS

Командите биват вътрешни и външни.

Вътрешните команди са вградени в командния интерпретатор COMMAND. Те са най-често използваните команди (копиране, изтриване, преименуване на файлове, работа със справочници и др.)

.COM, .EXE, .BAT - външни команди

Командите могат да се групират по функции:

1.За работа с файловата система:
 • работа с файлове (DIR, COPY, TYPE ...)
 • работа с директории (MKDIR, SHDIR, TREE ...)
 • работа с цели дискети и твърди диское (FORMAT, FDISK, DISKCOPY ...)

  2.Управляващи изпълнението на програмите (BREAK, SHARE и SET).

  3.За работа с някои системни параметри (VER, DATE, TIME).

  4.Команди, които променят кодовата таблица, знаковия генератор или разположението върху клавиатурата (IBM, MIK, QWERTY и др.).

  5.Команди - филтри (FIND, MORE и SORT).

  6.Други команди (SYS, PRINT ...).

  7.Средства за разработване на програми (EDLIN, DEBUG ...).

  Формат - определена структура на командата. Образува се от име и параметри.

  Общо за командите:

  1.Когато е необходимо или се допуска посочване име на файл, командите могат да приемат път за достъп до файла.

  2.CTRL+BREAK - спира изпълнението на командата.

  3.Изпълнението започва след ENTER.

  4.За команди, изработващи обемист изход, могат да се използват функциите за спиране на движението на редовете по екрана. Задействане на произволен клавиш възстановява извеждането.

  5.Пред името на всяка команда могат да се посочат спецификатор на дисково устройство и път за достъп до съответния команден файл.

  Йерархични структури:

  MS DOS предлага възможност за създаване на поддоректории - основни раздели и техни подраздели. Такива структури се наричат дървовидни. Изходна точка е твърдия диск или дискетата, която образува стъблото на справочника. От стъблото излизат различни клони (подсправочници). В тях се записват програми и файлове с данни, подредени по съответния начин.

  Поддиректориите (подсправочниците) се маркират с допълнението <DIR>. Те не се показват. За да се видят по-дълбоките равнища, се използва команда за представяне на дървовидна структура TREE.


  Понятие за операционна система (ОС)
  Структура на MS DOS
  Файл. Логически устройства.
 • Основни команди на MS DOS
  Работа с диск под MS DOS
  Работа с директории (справочници) под MS DOS
  Работа с файлове под MS DOS
  Общи команди под ОС MS DOS
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.