Файл. Логически устройства.

Файл - именувана съвкупност от данни.

MS DOS третира всеки въведен низ от знаци като команда. Ако тази команда не бъде намерена като вътрешна в библиотеката на COMMAND.COM, MS DOS допуска, че става дума за име на файл. Търсят се следните типове файлове в последователност:

1.<име>.COM
2.<име>.EXE
3.<име>.BAT

По трибуквеното разширение се разпознава типът на файла:

 • COM - за винаги изпълними програми на машинен език;
 • EXE - за изпълними машинни програми, които обаче могат да се зареждат на различни места в работната памет;
 • BAT - за идентифициране на файл за пакетна обработка, който се състои от команди на DOS.

  Ако не се намери никой от посочените файлове, системата съобщава:
  bad command or file name

  Имената на файловете в MS DOS се състоят от 1 до 8 знака. Всяко име на файл може да бъде последвано от точка и разширение, което се състои от 0 до 3 знака. Тези разширения могат да бъдат произволни знаци. Не се допуска за имена наименования на дискови устройства - А:, B:, С: и т.н. Непозволени са също контролни знаци, интервал и < > / + = ? " . [ ] | ; ,

  Примери за трибуквени идентификатори са:
  .COM - машинни програми
  .EXE - преместваеми машинни програми
  .BAT - файлове за пакетна обработка
  .BAS - програми на Бейсик
  .BAK - създадени от системата резервни копия
  .TXT, .DOC - текстови (ASCII) файлове
  .HLP - помощни файлове


  C:> - промпт на DOS

  Буквата показва с кой диск се работи в момента (текущо устройство);
  > - означава, че може да се пише команда;

  В DOS имената на устройствата винаги завършват с двоеточие. Първото флопидисково устройство винаги е А:, първият твърд диск е С:. Второто флопидисково устройство (ако има) е В:. Останалите дискови устройства в системата са от D до Z.


  Понятие за операционна система (ОС)
  Структура на MS DOS
 • Файл. Логически устройства.
  Основни команди на MS DOS
  Работа с диск под MS DOS
  Работа с директории (справочници) под MS DOS
  Работа с файлове под MS DOS
  Общи команди под ОС MS DOS
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.