Структура на MS DOS

Всяка операционна система (ОС) се състои от функционално обособени части, подредени йерархично по равнища. На най-ниско равнище стоят група програми, които управляват директно компонентите и периферията на компютъра. На най-високо равнище са средствата за диалог с потребителя. Междинните равнища са същинската част на ОС. Различните равнища комуникират помежду си, като по-горните равнища формулират задачи за по-долните, а те връщат информация за изпълнението на задачите.

1.BIOS е съкращение на Basic Input/Output System - базова система за вход/изход. Представлява група програми, които работят директно с базовия хардуер на персоналния компютър и с някои периферни устройства, като изпълняват фундаменталните задачи в системата - обмен на равнище байт с клавиатурата, екрана, дискетата и т.н. Тези програми са записани в постоянната памет ROM и физически са част от компютъра. BIOS е най-ниското равнище на ОС, към което следващото равнище - IO - предава заявка за изпълнение.

2.Драйверите са отделни програми за управление на периферните устройства, които не са включени в BIOS. Те се съхраняват като файлове на системната дискета. Драйверите се зареждат в паметта при стартиране на ОС по определена процедура. Те са стандартни и са включени в ОС, а някои се доставят от производителите на периферните устройства заедно с изделието.

3.IO е интерфейс между BIOS и следващото равнище - MS DOS (MicroSoft Disk Operating System), което е същинската част на ОС. IO се съдържа във файла IO.SYS, който е записан на системната дискета и се зарежда в паметта при стартиране на ОС.

4.MS DOS е ядрото на ОС. То съдържа програмите за работа с файловата система, управление на паметта, июпълнение на програми и т.н. Тези програми са обособени като функции - например отваряне на файл, зареждане и изпълнение на програма - и се изпълняват по заявка от по-горното равнище (COMMAND или програма). При изпълнението си повечето функции формират заявки към IO, които от своя страна се обръщат към BIOS. MS DOS се съдържа във файла MSDOS.SYS и се зарежда в паметта при стартиране на ОС.

5.COMMAND е командния процесор (интерпретатор) на ОС. Той интерпретира командите и обработва грешките от програмите или други части на ОС. разделен е на две чaсти - резидентна и транзитна.

=> транзитната част е командния интерпретатор, който разбива потребителските команди на по-малки елементи, които изпълнява чрез сервизните функции на MS DOS;

Част от командите на DOS са включени в командния интерпретатор и се наричат вътрешни. Останалите команди са запазени като файлове на системната дискета (с разширение .COM или .EXE) и всеки път преди изпълнение се зареждат в паметта. Тези команди са външни. От гледна точка на COMMAND всички потребителски програми са външни команди.

Транзитната част на COMMAND се зарежда в най-старшите адреси на паметта.

=> резидентната част на COMMAND обработва ситуациите при възникване на грешка и завършване на програма. В тази част се съдържат и системната зареждаща програма, както и програмата за зареждане на транзитната част на COMMAND.

Резидентната и транзитна част на COMMAND се съдържат във файла COMMAND.COM и се зареждат в паметта при стартиране на MS DOS.


Понятие за операционна система (ОС)
 • Структура на MS DOS
  Файл. Логически устройства.
  Основни команди на MS DOS
  Работа с диск под MS DOS
  Работа с директории (справочници) под MS DOS
  Работа с файлове под MS DOS
  Общи команди под ОС MS DOS
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Петър Г. Славчев ( 538) на 24 Август 2006
  Браво! Тъкно щях да тормозя Мартин с това как адпиша разни команди на MS DOS