Анализ на лирически текст

1.Характеризиране на творбата в контекста на други изучавани от автора произведения. Изучаване на нейната обвързаност с тях
 • Кога е ъздадено произведението и какви етапи от творческото развитие вече е преминал автора ?
 • Какви свои житейски и философски познания е засвидетелствал до момента?
 • Какви образи и художествени знаци са се утвърдили трайно в литературата му?
 • Потвържадава ли или разколебава творбата вече познатата система от идейно смислови, образни и емоционални внушения?


  2. Изседване функцията и внушенията на заглавието.
 • Може ли заглавието да се определи като ключов момент за тълуването на произведението? Защо?
 • Какви асоциации предизвиква образа, който подсказва заглавието?
 • С какво се характеризира физическото и емоционалното внушение, което се постига чрез него?


  3. Изследване на физическото и духовно състояние на лирическия Аз в субективния му контакт с реалността.
 • Назовете лирически Аз.определете взаимоотношенията му с останалите литературни образи в творбата.
 • Потвърждават ли началните стихове асоциативните очаквания родени от заглавието?
  Какво състояние на литературния Аз ви карат да очаквате? Каква вътрешна нагласа свидетелстват?
 • От какво е породено състоянието на Аза?плод на обективни дадености или субективни възприятия е то?
 • Каква връзка съществува междуреалната, видимата предметност и вътрешната духовнадуховна психологическа представа за Аза? Има ли граници по между им?
 • Какви са емоционалните и духовно психологически последици от контакта межгу света и личността на Аза, в коистихове се очертава той и какъв облик на аза реализира?
 • Каква е идейносмисловата и художествената натовареностна предметните и пространствени знаци назовани в текста? Какви типични възгледи за света се утвърждават чрез активирането на тези символи?
 • Каква е идейносмисловата обвързаност между мотивите и различните идейно естетически категории? С кои от тези образи Аза обвързва ценностнитеси опори и устойчивили са те? Неоходимо ли е душевно равновесие и вътрешна хармония? Защо? Кои са посотянните гуховно психологически и емоционални определители на лирическия Аз и как са внушени те по художествен път, каква е функцията на натрупващите се фрагментарни образи на речта на синтактичните конструкции? Какви идейни и естетически постулати , на каква екзистенциална и жсемирна философия се утвърждава чрез лирическия текст?


  4. Изследване на образната система ,като път за осъществяване на идейни внушения.
 • Каква е природата на художествените образи в произведението- реалистична или условна, еднопластови ли са те?
 • От какви сфери на човешката култура ас заети в тези образи? Как битуват по между си – конкретно предметно, библейско,митологично, национално регламентирано?
 • Кои от героите имат характерно устойчиви символи и кои са оригинални творчески хрумвания?
 • Кое обединява разнопоссочните образи в една художествена система?
 • Кои са градивните елементи в целокупният властващ образ на основните символи?
 • Какви художествени принципи са използвани в изграждането на образната система?
 • Как чрез тях се реализират внушенията? Символни знаци ина какви идейни послания са образите в творбата?


  5. Изследване на поетичните средства и похвати и определяне на ролята им в идейното внушение на творбата.
 • Притежават ли смислова и образна завършеност отделните строфи, в каква връзка се намират по между си?
 • Какви предметни, образни, духовни и емоционални планове се открояват в произведението и съществува ли принцип, който ги обединява?
 • Как по художествен път се реализирадинамиката на чувствата, вътрешната напреганатост на Аза, тревожните му чувстваи трагични възприятия?
 • Какви семантични ядра могат да бъдат определени като носители на основния смисъл?
 • Какви цветове преобладават в поетичната атмосфера? Какви асоциации пораждат и каква символна натовареност притежава?
 • Каква е функцията на графичното структуриране – „ -”, „ ...”, „ .”, „ ?”, „ !”. За какво свидетелстват те, познатилихи са от други произведениа на автора?
 • С какви традиционни средства и оригинални мотиви в употребата на лексикални средства се характеризира произведението и в какво се състои творческия му принос?


  6. Оценяване ролята и значението на произведението, какво е индивидуалното творчество на автора, така и в цялостната му литература.
 • Какви типични за автора идейни и образни и поетични внушения утвърждава творбата и какви ножи момевнти бележи?
 • Каква връзка със съществуващата литературна традиция се засвидетелства с нея и какви нови идейно естетически и поетични хоризонти чертае?
 • Кое дава основание да се твърди, че творчеството на автора е преломно за литературно поетичната традиция?
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Петър Г. Славчев ( 538) на 22 Август 2006
  Какво имаш в предвид с това "някое изображение"???
  Записки.инфо ( 2777) на 21 Август 2006
  А, така е добре. Ако сложиш и някое изображение, ще стане перфектно.
  Петър Г. Славчев ( 538) на 20 Август 2006
  Aми как иначе! Ся ще го дооформя малко още
  Дани Кондова ( 2847) на 20 Август 2006
  Можело значи
  Петър Г. Славчев ( 538) на 20 Август 2006
  Сега е по-добре, не мислите ли? САмо сега ще пооправя разстоянията мвжду редовете с подточките.
  Петър Г. Славчев ( 538) на 20 Август 2006
  OK. Нямаш никакви проблеми.
  Записки.инфо ( 2777) на 19 Август 2006
  Вземи поне го оформи като хората. Излагаш се, пък си редактор все пак ...
  Петър Г. Славчев ( 538) на 18 Август 2006
  Ами как! Трябва да се симулира дейност, все пак :-D
  Дани Кондова ( 2847) на 18 Август 2006
  Браво!
  Петър Г. Славчев ( 538) на 17 Август 2006
  Това, Меартине, е, за да покажа, че не бездействам