В какво се състои смисълът на човешкия живот? - част 1

Още от далечни времена хората са размишлявали върху своето съществуване на Земята, какво правят тук, защо са дошли или накратко какъв е смисълът на техния живот. По този начин са се оформили различни идеи, виждания и разбирание за света и всичко в него. Затова хората условно могат да бъдат разделени на две групи:

Първата група са хората, според които животът няма никакъв смисъл или той е твърде минимален, защото самият живот е резултат от благоприятно стечение на обстоятелствата. А втората група са тези, които смятат, че тяхното пребиваване на Земята не е безцелно и плод на сляпа случайност, а целенасочено и съзнателно действие от Господа на всяко нещо, който ги е сътворил, за да изпълнят определена задача.

Нелепо и абсурдно е да се твърди, че съществуването на хората е безмислено и безделно. Както една картина е създадена от художник с определена цел, така и Вселената и всичко в нея имат своя Творец и Първоизточник. Бог е придал смисъл на всички Негови творения, като е създал хората, които са дарени с уникални качества и способности. Той им е поверил задачата да бъдат Негови наместници на Земята. Да спазват Неговите закони, като доброто и нравствеността надделяват над злото и порока в света.

За да знае каква е неговата роля и целта на неговото съществуване, човек трябва да се обърне към науката. Без мисъл и разсъждение не може да се познае Всевишния, респективно и какъв е смисълът на живота. Следователно, науката се превръща в духовен пътеводител, който показва на хората къде е истината.

В тази връзка цялата Вселена изобилства от примери, които доказват това твърдение – всичко е подчинено и създадено за човека, за да реализира целта на неговото съществуване. Какво би казал човекът за пчелите? Не се ли грижат за неговото здраве и добър живот?

Почти всеки знае колко важно хранително вещество за човешкия организъм е медът, който пчелите произвеждат. Както е известно, източникът на храна на пчелите е цветният прашец, но през зимата е невъзможно да го открият. Затова смесвайки цветния прашец, който са събрали, със съдържащия се в телата им специален секрет, те произвеждат едно ново вещество – меда и го съхраняват през зимата. Пчелите складират повече мед, отколкото им е необходим. Интересно защо пчелата не се отказва от това „свръпроизводство”, което сякаш изглежда загуба на излишно време и енергия. Както всички останали животни, така и пчелите действат чрез Божието вдъхновение. Така те правят мед не само за себе си, но и за хората. Същото се отнася и за кравата, която дава повече мляко, отколкото се нуждае телето и или кокошката, която всеки ден снася поне по едно яйце, въпреки че от това няма почти никаква полза. А ездитните животни и добитъкът не са ли създадени и подчинени на човека? Благодарение на тях не се ли придвижва той от едно място на друго, както и сега? Не използва ли той вълната за да си прави дрехи и други неща, които са му оъ първа необходимост? Те не пренасят ли за него товари и стои? Не се ли храни той с тяхното месо?

Пчелите, кравите или конете са само една малка част от Вселената. Тя е съставена от повече от повече от 100 елемента, изграждащи звездите, планетите, Млечния път, Земята, които образуват едно цяло. А елементите са възникнали от атомите, които се състоят от протони, електрони и неутрони. Изменението на броя на електроните на атома образуват елементите. Някои от тези елементи присъстват и в клетките – водород, въглерод, кослород, азот. Човешкият организъм както всички живи организми е изграден от клетки. В него има над 200 специализирани клетки. Те се отличават със специализирани структури и функции, които носят тяхното название – епителни, мускулни, нервни, полови. Благодарение на клетъчната специализация се разширяват приспособителните възможности на организма като цяло, извтршва се съгласувано протичане на жизнените процеси за сметка на самостоятелното съществуване на отделната клетка.

Що се отнася до белтъците, те изграждат всички организми. Без тях клетката не може да функционира. Те имат разнообразни функции като регулаторна, двигателна, структурна и т.н. Реакциите в клетката не могат да се осъществяват без наличието на ензимите, които имат белтъчна природа. Актин и миозин се наричат белтъците, които отговарят за мускулните съкращения. Хемоглобинът е белтъчно съединение, което съдържа желязо и придава червен цвят на кръвта. Благодарение на него еротроцитите могат да осъществяват основната си функция – транспорт на газове, включително кислород, без който хората и всичко около тях няма да съществува.

Това не се ли нарича служба в полза на човека?

Друг факт, който е още по-изумителен е сложното устройство и многобройните функции, които изпълнява човешкият мозък. Ако хората го изучават детайлно и задълбочено, биха изпаднали във възторг и същевременно в объркване и учудване от тази перфектна организация, безупречна дейност и функциониране на може би най-важния орган в човешкото тяло, наред със сърцето.

Като пример за това можа да бъде даден междинния мозък, който представлява една от частите на главния мозък. Той изпълнява няколко функции, свързани с обработването и обединяването на информация, обмяна на вещества. Там се намират центрове на емоционалното състояние на човека и се осъществява от връзката между нервната и ендокринната система.

Но това не е всичко, свързано с главния мозък. В него се съдържат дялове за мисленето, речта, психиката, планирането. А способността хората да разсъждават не е ли най-голямото чидо, с което са дарени? Това не е ли основната причина, поради която човек е станал Божи представител на Земята?

Един от най-важните процеси в природата, без които цялата Вселена би изчезнала е фотосинтезата. Както е известно, при този процес се произвежда кислород жизненоважен за живите организми. Освен това при фотосинтезата зелените растения трансформират светлинната енергия, идваща от Слънцето, в органични съединения и материя, които веднага се включват в гръговрата на веществата. Тогава защо хората не си зададат въпроса какъв е смисълът на съществуването на Слънцето, ако ги нямаше хората? Това не доказва ли тезата, че всичко работи, функционира и действа единствено за благополучието на човека?


Страница 1 Страница 2

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Maria ( 2) на 20 Октомври 2008
От написаното излиза, че човекът е център на Вселената и тя цялата работи за него. Това ли е смисълът на живота?Да накараш Вселената да работи за теб