В какво се състои смисълът на човешкия живот? - част 2

Съществото, притежаващо разум, наречено човек, е създадено по такъв начин, че трябва да приема храна и вода, чрез които да поддържа функциите на своя организъм, да живее нормално иначе той би бил обреченнагибел. Той е свидетел на огромното разнообразие на растителни видове – плодове, зеленчуци, зърнени култури и т.н. „Голяма вина” за това имат бактериите, които са един от основните фактори на новообразуването и почвеното плодородие. В почвата се съдържат бактерии, които могат да усвоят атмосферния азот и да го изплозват за синтезиране на белтъци, като по този начин я обогатяват. Също така те са неделима част от кръговрата на веществата. И освен това бактерийната флора в дебелото черво е източник за образуването на витаминитв В и К.

И в сферата на астрономията има неща, които карат хората сериозно да се замислят по въпроса къде се намират и защо са тук. Не само учените, но и мислещите, но знаещите хора са силно поразени от факта, че земният ъгъл на наклона от 23 градуса и 7 предотвратява една прекалено голяма разлика в температурите между полюсите и Екватора. Ако го нямаше този наклон, разликата в температурите между полюсите и Екватора би се увеличила значително и съществуването на атмосфера, способна да поддържа живота би било невъзможно. А какво представлява атмосферата? Атмосферата е защитната обвивка на Земята. Тя стопява и разрушава метеори, които приближават планетата, като предотвратяват причиняването на вреда върху живите отганизми. Тя филтрира вредните лъчи на Космоса. Тя позволява да преминават през нея само безвредни лъчи и в определена степен ултравиолетови лъчи, имащи огромно значение за процеса на фотосинтеза. В допълнение на това, атмосферата предпазва планетата Земя от сковаващия студ в Космоса от порядъка на -270 градуса С.

След всички тези факти има ли все още някой, който да не се е убедил, че всичко съществува за благото и доброто на човека? Науката не се ли превръща в духовен наставник за хората, който им посочва къде е тяхното място във Вселената.

Наред с всички дарове, ум и сила за действие, които човек притежава, той трябва да разбере, че има съответните задължения, произтичащи от тях. Колкото той стои на по-високо стъпало в йерархията на познатите творения, то толкова по-голяма е неговата отгоеорност и дълг. Отредено му е да бъде Божият наместник на Земята, защото щом животът има цел, то той е призван да служи на тази цел. От друга страна, Създателят на човешката природа и Този, Който я познава най-добре, неслучайно е избрал човека, защото в него има много повече добро, отколкото зло. Той е способен да върши добри дела, чрез разума и мисълта си да променя света в положителна насока, а не само да сее развала по него. Именно чрез способността да разсъждават, анализират и изследват, хората успяват да реализират заветната цел на техния живот. Като резултат от всичко казано дотук, следва най-важният въпрос: „Каква ли е личността и животът на действения представител на Архитекта на Вселената?”

Животът на такъв човек е в хармония с целия свят, защото обожава Този, Когото целият свят обожава. Такъв е Божият представител на Земята. Всичко е за него, а той за Бога. Възползвайки се правилно от своето знание и ум, той признава Твореца, вярва му. Той избира истината, вижда я. Той е интелигентен и прям човек, с чувство за дълг, избрал светлината пред мрака. Чрез държанието си той доказва, че не е само в търсене на истината, но и е способен да я разпознае и усети. Този, който познава Бога и Неговите качества, познава алфата и омегата на реалността. Той не ще се изгуби, защото първата му стъпка е в правилната посока и е сигурен в своята цел. Във всички сфери на живота ще има успех и ще проникне в световните тайни. Божието видение ще осветлява пътя му, ще наставлява стъпките му. В областта на науката той ще положи усилия да опознае природните закони и да открие непознати богатства. Той ще пресече широките булеварди на познанието и мощта. Колкото повече знания той има в науката, толкова повече се убеждава в съществуването на Господаря на света. Такъв човек ще бъде благодарен на Него, защото го е дарил с големи знания, за да твори собственото и всеобщото благо. Той ще бъде смирен и нравствен максималист. Неговият живот ще бъде изпълнен с благочестие, набожност, праведност и морал. Този човек ще се съобразява със закона, ще бъде справедлив. Неговите стремежи ще бъдат установяването на мирно съжителство, справедливост, братство, равноправие и добруване, където няма експлоатация и робство, човешките права са защитени и най-вече на най-слабите. Той ще се опита да направи животът на останалите по-добър и лесен, да подобри техния социален статус и финансово положение. Представителят на Ваятеля на всяко нещо, ще се погрижи да не се върши насилие спрямо другите. Той ще се интересува от съдбата на всички и никога няма да им откаже помощта си. Той ще управлява езика си и никога няма да произнесе лъжа. Той никога не ще се поддаде на злото, каквато и цена да трябва да заплати. Този човек ще бъде праволинеен и еднакво добър във всяко отношение, защото знае, че Неговият Господар е вечно бдителен и че един той ще отговаря за всяко свое деяние. Неговата единствена цел ще бъде да изпълни задачата, която му е поверена. Тази личност, в пълния смисъл на думата, ще притежава мощ, с която всички ще се съобразяват. Той ще бъде най-резултатно действащият. Той ще бъде най-уважаваният и всички ще му се доверяват. Няма думи, способни да опишат качествата и заслугите на този човек. И разбира се, след като е изпълнил дълга си съвестно и честно, Превеликият ще го удостои с подобаваща награда и вечно благоденствие.

Това е истината за смисъла на живота. Един писател определя тази истина като най-важното нещо, което хората трябва да знаят. Той казва следното:

Учат ни да летим като птици, да плуваме като риби, а си пък си оставаме невежи как да живеем на Земята”. Затова тези, които обичат истината и я търсят, нека продължават в своето начинание. А хората, които са безразлични и не се интересуват от нея, нека да започнат да я ценат и търсят. Що се отнася до тези хора които вече са узнали истината, те трябва да се опитват да помагат на останалите да я отркият. Защото без нея човек не ще опознае себе си и води правилен, добър и щастлив живот.


Страница 1Страница 2

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.