Комуникационна политика

В маркетинга комуникация означава-разпространение на знания, на информация,или на съобщение с което се въздейства върху оценката, мнението, мотивацията и поведението на купувача на пазара. Т.е.това са такива действия в областта на информацията, които могат да накарат потребителя да купи дадена стока.Комуникацията може да съществува в няколко форми:

- разгласа (обява,информация по радиото,телевизия и интернет) – това е скъпа дейност която могат да си позволят само едрите фирми;

- пъблик рилейшънс (обществено отношение) – то представлява система от дейности, с които се цели да се създаде благоприятно отношение към дадена фирма.Средствата за въздействие чрез пъблик рилейшънс са пресконференции, брифинги,научни сесии, симпозиуми, колобфиуми, изложение, музей, конкурси, викторини,делови срещи, придружаване на клиенти и на гости, юбилейни тържества, курсове за квалификация и специализация, благодарствени писма, картички и календари,издаване на дипломи,свидетелства, медали, почетни знаци.Чрез комуникацията се насърчават и продажбите на дадена стока.Това става най-често чрез практически демонстрации на стоката, показване на мостри от нея,отбиви от цената и премии (бонус).

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.