Халогенна група - част 2

VI. ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБА

Флуор - има голямо биологично значение - влиза в състава на костите и зъбите - предимно в емайла);

 • за флуоропласти (тефлон) и високотопими смазочни материали;
 • в хладилната техника (фреони).

  Хлор - за производство на HСl , хлориди (физиологични разтвори), инсектициди, окислители, дезинфектори, избелители.

  Бром и йод - в медицината за препарати - Br& #61485; има успокояващо действие, недостигът на I нарушава обмяната (“гуша”),
  “йод-бензин” , йодна тинктура - дезинфектори.

  AgBr - в фотографията.

  Необходимите за човека количества Cl& #61485; , Br& #61485; , и I& #61485; се съдържат в храната и водата.

  ПО-ВАЖНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА ХАЛОГЕННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

 • ХАЛОГЕНОВОДОРОДИ - НХ

  Получаване
  а) от твърди соли (халогениди) и сярна киселина:

  2NaCl(тв) + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl& #61613; (насища вода - метод за получаване на много чиста солна киселина).

  Халогеноводородите се разтварят във вода и имат силно кисели свойства, тъй като , с изключение на HF , се дисоциират напълно на водородни йони (по-точно хидрониеви йони Н3О+ ) и халогенидни аниони. Следователно те са силни киселини, поради което водните им разтвори променят цвета на синия лакмус в червен .

  Най-голямо значение от халогеноводородните киселини има солната киселина. При максимално насищане на вода с хлороводород се получава концентрирана солна киселина, в която съдържанието на хлороводород е 37%. Тя се нарича още “димяща” солна киселина, защото оставена на въздуха отделя непрекъснато бял дим с остра задушлива миризма (хлороводород).

  В промишлени условия солна киселина се синтезира главно от водород и хлор:
  H2 + Cl2 = 2HCl (баланс!)

  Сместа от 3 части солна киселина и една 1 част азотна киселина се нарича “царска вода”, тъй като има много силно окислително действие и разтваря благородните метали - злато, платина и др. Разтварящото действие на царската вода се дължи на отделения при смесването на киселините хлор.

  3HCl + HNO3 = NOCl + Cl2 + H2O
  (нитрозилхлорид)
  Au + 3HCl + HNO3 = AuCl3 + NO + 2H2O
  N5+ + 3e & #61614; N2+ .1
  3
  Au & #61485; 3e & #61614; Au3+ .1


  В реда HF , HCl , HBr , HI най-силна киселина е йодоводородната HI , а най-слаба е флуороводородната HF, което се обяснява с намаляване здравината на ковалентната връзка Н-Х от флуора към йода. Независимо, че е най-слаба, HF има по-особени свойства - разяжда стъклото и затова се използва в стъкларската промишленост за гравиране на стъклени изделия.

  HI , HBr и HCl са напълно дисоциирани във вода - т.е. те са силни киселини.

  Като такива те взаимодействат:
  а) с основи - неутрализация;
  б) с активните метали (напр.от IA и IIA група, Zn , Fe, Al и др.);
  в) с металите, стоящи след водорода в електроафинитетния ред, по принцип тези киселини не взаимодействат. В присъствие на окислител (кислород), обаче, може да окислят полублагородните метали (Cu , Hg):

  4HCl + 2Cu + O2 = 2CuCl2 + 2H2O
  Cu & #61485; 2e & #61614; Cu2+ .2
  4
  O2 + 4e & #61614; 2O2& #61485; .1


  Реакцията протича в два етапа:

 • I етап - Cu + O2 = 2CuO (баланс!)
 • II етап - CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

  г) с основни оксиди;
  д) със сребърен нитрат: Ag+ + X& #61485; = AgX& #61615; (качествена реакция за йоните на халогенните елементи).

  ОКСИДИ И ОКСОКИСЕЛИНИ

  Оксиди и оксокиселини образуват само хлор, бром и йод. Флуорът образува флуориди.

  Оксидите не се получават при пряко взаимодействие между кислорода и халогенните елементи, но са известни няколко оксида, които имат киселинен характер, като някои от тях са анхидриди на съответните оксокиселини. В тези съединения степента на окисление на халогенните елементи е положителна и се променя от (+1) до (+7).

  Cl2O - дихлорен оксид - анхидрид на хипохлористата киселина НОCl :
  Cl2O + H2O 2HOCl

 • Солите на хипохлористата киселина се наричат хипохлорити.
 • Аналогични оксиди X2O имат Br и I и съответните киселини - хипобромиста HOBr и хипойодиста HOI.
 • Киселината HClO2 се нарича хлориста, а солите й - хлорити. Хлористата киселина няма съответен оксид , който е неин анхидрид.
 • Киселината HClO3 се харича хлорна, а солите й - хлорати. Хлорната киселина няма съответен оксид, който е неин анхидрид.
 • Cl2O7 е оксидът, в който хлорът е в най-висшата си степен на окисление (+7). Той е анхидрид на перхлорната киселина, чиито соли се наричат перхлорати.

  Cl2O7 + H2O = 2HClO4

  Бромът и йодът също имат съответните киселини - пербромна HBrO4 и перйодна HIO4 .

  В реда :

 • расте силата на киселините и тяхната устойчивост
  & #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61614;

  HOCl HClO2 HClO3 HClO4
  & #61612;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;& #61630;

 • расте окислителното действие, което се
 • дължи на нарастване нестабилността на
 • киселините - разпадат се с отделяне на кислород.

  Перхлорната киселина HClO4 е най-силната от всички известни киселини.

  От солите на хлорната киселина HClO3, значение има калиевият хлорат KClO3 - т.нар. “бертолетова сол”. От нея при нагряване или в присъствие на катализатор MnO2 се получава в лабораторни условия кислород:

  2КClO3 & #61630;& #61630;& #61614; 2KCl + 3O2
  2O2& #61485; & #61485; 4e & #61614; O2 .3
  12
  Cl5+ +6e & #61614; Cl& #61485; .2


  Бертолетовата сол е експлозив, особено при съприкосновение с органични вещества!


  Страница 1Страница 2
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  mariq ( 24) на 20 Януари 2009
  ne ne buzikam se mn si umna super materiali (y) :*
  zuzka ( 61) на 30 Януари 2008
  mn mi pomogna misi pak