Алгоритми за търсене и броене

Алгоритми за търсене и броене:1. Алгоритми за търсене:

……………..
For i := a to b do
if <uslovie> then <obrabotkata>;
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..-For, to, do, if, then &#8211; запазени думи;
-i &#8211; брояч с параметър;
-a , b &#8211; цъответно горна и долна граница на оператора (от подреден тип, без &#8220;real&#8221;);
-<uslovie> - условие, което се проверява и ако стойността му е &#8220;true&#8221;, се изпълнява/т оператора/ите след &#8220;then&#8221;;
-<obrabotka> - обработката, която се извършва с данните (ако след &#8220;then&#8221; има повече от 1 оператор, се използва съставен оператор - ...Begin...end;&#8230;.).2. Намиране на минимален и максимален елемент:


x=45, 89, 8, 0, -7, 2&#8230;
x= x[1], x[2], x[3], x[4], x[5]&#8230;


&#8230;.
Min := x[1];
For i := 2 to 5 do
If x < min then min:=x;
&#8230;.
&#8230;.
Max := x[1];
For i := 2 to 5 do
If x > max then max :=x;
&#8230;..

-For, to, do, if, then &#8211; запазени думи;
-i &#8211; брояч с параметър;
-2, 5 &#8211; цъответно горна и долна граница на условния оператор;
-Min, Max &#8211; променливи, на които се присвяват стойностите за минимален и максимален резултат ( имената им се дават пройволно от програмиста, но за улеснение предпочитани са тези две имена).

3. Алгоритми за броене:
.....................
Br:=0;
For i := a to b do
if <uslovie> then Br:=Br+1;
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..-For, to, do, if, then &#8211; запазени думи;
-i &#8211; брояч с параметър;
-a , b &#8211; цъответно горна и долна граница на оператора (от подреден тип, без &#8220;real&#8221;);
-<uslovie> - условие, което се проверява и ако стойността му е &#8220;true&#8221;, се изпълнява/т оператора/ите след &#8220;then&#8221;;
-Br - променлива от тип цял (integer).

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.