Изисквания при разработка на сьчинение разсьждение

Изисквания по отношение на структурата – по форма
По отношение на съдържанието
По отношение на езика и изразяването


4 основни части:

 • увод3-5 изречения
 • теза3-4 изречения
 • изложение/основна част5-8 абзаца
 • заключение3-6 изречения

  => NB – съчинението не може без тези части, те са задължителни!!! Ако някоя от тях липсват, оценкта се намалява!
  => Графично оформление на текста – всяка част е в отделен абзац, а изложението има толкова абзаци, колкото са подтемите.
  Да се маркират ясно новите абзаци и да се пише до края на реда/листа, а да не се оставят празни участъци, знак за страх от пренасяне на думите на нов ред!

  Краснописа, четливостта и грамотността също са предмет на оценката
  Оценява се положително и познаването на българската литература, родовете и видовете, писателите, творчеството на дадения писател, конкретната литературна творба за анализ, т.е. това е т.нар. литературна и езикова компетентност;

  Необходима е постоянна връзка с текста на поставената творба – като основа на нашата аргументация.

  Без фактически грешки – примерно ябълката в 4 глава на повестта; без собствени измислици и допълнения на текста на повестта!.

  Съпоставка с преразказа, ПЕР, С/Р и ОЛВ; ЛИС, есе

 • Основа на съчинението са разсъжденията
 • Умерена емоционалност*
 • Кратък, сбит пререзказ и то съвсем рядко, а не към всеки абзац
 • Илюстриране на собствените твърдения, аргументиране, доказване:
  * чрез сбит преразказ
  - чрез кратки, добре подбрани и точни цитати
  - чрез припомняне на читателя на съчинението кои факти от отделните сюжетни моменти се имат предвид, като основа за съответни изводи – пример жизнените правила на Неновица - с цитат или накратко – црез извод за тях. Един човек, които иска да живее на гърба на другите, да пести и печели от техния труд; най-голямата ценност са парите/ скритите в дувара за черни дни/; затова няма време за възпитание на Николчо, а парите са един от начините да го спечели за себе си, на което той отговаря по подобаващ начин – иска да я остави на улицата; парите стават най-голямата ценност и за него, защото те гарантират зефетите, угощенията, ракийцата, пиянските компании; парите са най-лекият път към ленивия, мързеливия, безсмисления начин на живот;

  => Съчинението трябва да бъде цялостно съобразено и подчинено на зададената тема и задача /СР/ - във всяка една от четирите смислови части.
  => уводепоха-автор-творчество-творба- тема – 1 абзац
  => тезапряк, личен, кратък, ясен, без повторения и изброяване отговор на поставения от темата въпрос – 1 абзац
  => изложение в зависимост от творбата и темата, от откритите доказателства се определя и броят на абзаците – най-сериозната и обемна част /лошото възпитание – бащата и майката – семейството – 3-4 абзаца – първите 7 години
  => вината на училището един абзац
  => на приятелския кръг 1 абзац
  => на обществото1-2 абзаца – Али ага и другите, които говорят, че тези деца, ако не се удавят...; че те спали да пият, яли да пият...
  => заключение - изводи-обобщения: възпитанието е лошо; горчиви са плодовете; няма невинни, всички са виновни и отговорни и най-много майката е най-голямата виновница, затова тя остава до края на творбата, за да сърба надробеното от нея – “Маминото детенце”, а не “Бащиното синче”; такъв живот е пропилян и за родителите /Николчо става морален убиец на собствения си баща, обрича майка, жена и деца на глад, мизерия, робски труд, прави ги нещастни; лошо възпитание-лоша съдба; потвърждава народната мъдрост от първа глава Ако е живот, да бъде живот...; поука за читателя дете или родител; горчивите плодове – кражби, неуважение, подозрения, страдат слугите, заплаха за гражданите, обричат на нещастие деца, жена ,майка; до собствената си преждевременна смърт – съществуване като върбата – безцелно и безсмислено, което не може да бъде чест за един достоен човек

  Единна глаголна система – сегашната:
 • минало неопределено – е отишъл, донесъл е, видели са...
 • сегашно време
 • бъдеще време с частицата ,ще,

  * По малко въпросителни и възклицателни изречения*- не на възклицанията - Ах, ох, ух или их! Е, това е истински човек! И пр.

  =>Литературна терминологичностжанр на творбата, лирически или епически герой, говорител/разказвач, сюжет, похвати, хипербола, метафори, сравнения зоологизиране на героите – уподобяване на растителни и животински видове;
  => Новоредията в У,Т,И,З
  => Правилата при цитиране-3 начина
  =>Плавни и разнообразни преходине 14 пъти аз мисля или в първа част на разказа, във втора част, във финала...
  =>Не на шаблонното изразяване, а на богатата синонимична реч – тук пикателят иска да покаже/показва, разкрива, рисува, разглежда, маркира..;.с това разказвачът ни доказва; и тук от това става ясно; така от този момент нататък...
  => Не на делничния език в съчинението, на езика на устното общуване или на жаргонната реч
  => Оригиналност на изразяването
  => Употреба на теск описание, повествование и разсъждение – трите вида в хармония
  => Различни по вид изречения – разсъждението не бива да се изразява само с прости изречения, трябват и съчинителни и подчинителни изречения от различните видове – затова ги изучаваме
  => Спазване на правописните, словоредните и пунктуационни правила - -тт, -нн, по-хубав, определителният член – кратък и пълен, пренасяне на нов ред, разлика между и, й и и под ударение, глаголните окончания – 3л, ед ч сег. време – ат, но при произнасяне –ът;

 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  fatme ( 4) на 06 Май 2008
  супер информациа!!!!!!SUPER!!!!
  debi ( 208) на 28 Април 2007
  informaciqta kato cqlo e mn polezna
  debi ( 208) на 28 Април 2007
  ima6 gre6ka o6te w zaglawieto. oburkala si ь sus ъ!!!
  Никола ( 4) на 05 Януари 2007
  Много полезна информация.