Списък с имената на темите по история

1. Създаване и укрепване на българската държава
2. Укрепване и територ. разширение на бълг. д-ва през първата половина на IX в.
3. Политически и духовен възход на Б-я през втората половина на IX в. (852-889)
4. Създаване и разпространение на славянската писменост
5. Политическо могъщество на българската д-ва и “Златен век” на българската култура при Симеон (893-927)
6. Борба за запазване независимостта на българската д-ва X-XI в.
7. Богомилството в Средновековна Б-я (X-XIV в.)
8. Възстановяване, укрепване и политическо издигане на Б-я при Асеневци (1185/6-1241)
9. Антиосманска съпротива на българския народ XV-XVII в.
10. Българското възраждане - епоха на политически подем. Зараждане на националноосвободителната идеология
11. Движение за новобългарска просвета и култура през Възраждането
12. Църковно-националната борба на българите през Възраждането
13. Начало на националноосвободителната борба на българите през XVIII и първата половина на XIX в. -
14. Начало на организираното национално-освободително движение – Раковски
15. Националноосвободителното движение в края на 60-те и началото на 70-те на XIX в.
16. Априлското въстание
17. Руско-турската освободителна война (1877-1878)
18. Възстановяване и развитие на българската д-ва до Съединението (1878-1885)
19. Съединението на Б-я и неговата защита
20. България в края на XIX в. (1886-1899)
21. Национално-освободително движение на българите в Македония и Одринска Тракия (1878-1903)
22. Обществено-политическо и икономическо развитие на Б-я в края на XIX и началото на XX в.
23. България в периода на войните (1912-1918)
24. България в годините след ПСВ (1918-1923) или България при управлението на БЗНС (1918-1923)

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.