Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов

В разказа “Една българкаИван Вазов пресъздава времето на проверка на човечността и вярността към българското през бурната 1876 година и след разгрома на Ботевата чета. Макар и създадено четвърт век след времето, за което авторът повествува, произведението настоява за достоверност, фактологичност и истинност. В повествованието е разкрит един свят, изтъкан от контрасти, показани са различни човешки поведения, характери и житейски позиции, спрямо събитията в тревожното време на борбата срещу поробителя..

В произведението Иван Вазов разкрива житейските позиции на своите герои. Като че ли в два свята, коренно различни един от друг, живеят българите. Единият е обитаван от смелите, дръзките, непоколебимите, а в другия се намират страхливите, малодушните, робите по душа. Ценностите на главната героиня се противопоставят на тези на калугера. За Илийца на първо място е добротата, съчувствието, обичта между хората, а за Евтимий опазването на собствения живот. Поведението на героите убедително доказва, че точно в драматичните ситуации човек показва истинската си същност.

Трета глава започва с пейзаж. Природата е олицетворена: “Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир”, “Клисурата на Искъра мълчеше плахо”, “реката монотонно и жаловито шумтеше”, канаристите стени стоят “мрачни и намусени”. Картината е статична, неподвижна. Черният цвят създава усещане за мъртвило, въвежда във времето, в което действат злите сили. Цялата обстановка е зловеща, страховита. Става ясно, че природата спи. Не спи само баба Илийца, устремена към манастира, за да търси спасение и закрила за два човешки живота. Детайлите от пейзажа са в унисон с напрежението, което носи смутното робско време, но точно в него се проявяват силните характери, здравите национални корени.

На фона на тази картина Иван Вазов представя манастира. Глаголът “спеше” и епитетите “глух и пустинен” разкриват не само обстановката в манастира, но и физическото състояние на обитателите му. Душите им са тъмни, парализирани от страх и егоизъм. В тях няма място за християнски добродетели – любов, милосърдие, жертвоготовност в името на ближния, те не чуват повика на времето, слепи са за народните страдания.

В тази робска нощ Илийца бърза за манастира с надеждата, че там ще намери съвет и помощ. Решена е да сподели всичко с игумена – “старец милозлив и добър българин”. В творчеството на Вазов словосъчетанието “добър българин” се използва за човек, който милее за народа и родината си. Игуменът напълно оправдава това твърдение. Почукването на манастирските порти стряска божиите служители. Те не смеят да приближат до вратите, не могат да допуснат присъствието на жена посреднощ, “но тоя час” и предполагат нещо по-страшно – “Някои от “ония” трябва да бъдат!” Кресливото “Не пущам!” издава, че калугерът е забравил за вярата си, не мисли за своя народ. Храмовете трябва постоянно да са отворени, та всеки който има нужда от помощ или съвет да влезе по всяко време на денонощието. Християнинът трябва да бъде посрещнат с блага дума, с широко отворени обятия. Мимиките, жестовете на манастирските люде е необходимо да изразяват готовност, да поемат чуждата мъка и болка и да я облекчават. Но нещата тук са много, много по-различни.

Портата бележи границата между двама българи, двама християни, но с различна ценностна система. Отвън е смелата, дръзката, непримиримата, борбената жена, образецът за майка, християнка и патриотка. В манастира е страхливият, малодушният, примиреният с игото, робът по душа. Името му навява асоциации за патриарх Евтимий, който е известен в българската история като защитник на Търновград, на населението му. Като духовен наставник, учител, като водач на християните доброволно се е принесъл в жертва на турците, дал е пример за достойно поведение пред враговете.

Калугерът от Вазовия разказ не оправдава това име. Той по-скоро прилича на Юда, защото е готов да предаде Господ и всеки, който попречи на вегетативното му съществуване. Той е българин по произход, но не и по чувство и разум, не и по убеждения и личен избор. Точно той - християнският служител - се показва като верен поданик на султана. Когато му хрумва второто предположение, че може да идват турци, той бърза да се оправдае без нужда, уверява, че не ще допусне в манастира врагове на властта” “Нищо тука нема, нищо тук не оставям да припари...

Женският глас, който чуват зад вратата, успокоява малко калугера Евтимий и ратая Иван. Те набират смелост и отключват портата. Заради преживения страх калугерът обижда баба Илийца: “Да те вземат рогатите!”- това за пореден път доказва, че не почита Всевишния, като споменава Дявола в Божия храм и кълне сънародник, християнин. Пред своя единоверец Илийца изпада в същото положение като пред турските заптиета. И тук е посрешната с грубости, с обиди. Отново се сблъсква с бездушие, жестокост, пълна незаинтересованст, апатия към чуждото нещастие. Пак тя моли, настоява за внимание и съпричастие, за милосърдие и човещина.

Калугерът изпълнява бързо и небрежно искането на жената едва когато тя обещава да му плати. Молитвата за здравето на внучето и не е казана от сърце, не е опит да се контактува с Всевишния и Богородица, не е смирено прошение на застъпник на детето и неговата “майка”. Така произнесена, молитвата показва пренебрежение към небесните сили, незачитане на църковните норми и ритуали. Нищо християнско и човешко не е останало в душата на Евтимий. От “оръдие” на Бога се е превърнал в слуга на Сатаната.

Когато разбира, че селянката иска да му говори нещо опасно, страх и гняв изкривяват лицето му и той извиква: “Не искам нищо да чувам, ни да ми обаждаш.” Тази реакция е по-страшна дори и от безразличието на жените край Искъра и заключилите се в къщи мъже. Тя изразява дистанцията, откъсването от народната участ. Така той се превръща в предател, родоотстъпник, животно, обладано от инстнкта си за самосъхранение, без разум и чувство, без собствена воля.

Ненамерила подкрепа, Илийца сама се справя – иска хляб, открадва една дреха. Грехът е извършен пред лицето на Бога, в неговото светилище. Старата жена знае, че за стореното ще бъде наказана, но мисълта за ранения бунтовник се оказва по-силна, по-властна от верността към каноните на църквата. Животът на един патриот заслужава риска и греха на кражбата. Дългът към Родината се оказва над задълженията пред Бога.

Баба Илийца е прогонена от храма. В очите на калугера тя е “луда”. Това определение е също ключова дума в твочеството на Вазов. С нея се бележат инакомислещите, необикновените, нестандартните личности. На “лудостта” авторът противопоставя трезвомислието, прагматичността, егоизма на другите, а те в дните на робството са равностойни на предателства.

В разказа “Една българка” пътят, извървян до манастира и обратно, се възприема като метафора на движението, развитието, различието. Баба Илийца преодолява много препятствия в стремежа си да прави добро, да бъде полезна на народа и родината си, защото това е ценностната и система. В нея няма място за самосъхранение, егоизъм, страх единствено за себе си, предателства. Това я уподобява на Св. Богородица, тоест душата и се превръща в храм на спасението. Друг е случаят с неверния безбожник Евтимий. Той е всичко, което не е баба Илийца – той е лошият мъж, българин и християнин, а тя – истинската жена, българка и християнка. Противопоставяйки двата образа, родолюбецът Вазов снижава образа на Евтимий, за да издигне на пиедестала на уважението подвига на обикновената жена от народа.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Deni ( 2) на 04 Февруари 2008
Мерси много! Супер е! =)