Задачи - механика I

МЕХАНИКА I


1.** С каква начална скорост VO трябва да се хвърли ропка (в каква посока) от височина h за да отскочи след удара си на височина 3h? Ако
а) триенето и другите механични загуби се пренебрегват.
б) в следствие триенето се преобразува 30% от механичната енергия се е преобразувала във вътрешна енергия на топката.

2.** Свободно падащо тяло изминало последните 10м за 0.25сек. Определете:
а) височината от която пада тялото.
б) скоростта в момента на падане на тялото.

3.** Скиор, движейки се ускорено изминал два еднакви участъка от пътя по 100 всеки за 5 и 3 п сек. Определете:
а) средната скорост за всеки участък.
б) общата средна скорост.
в) средното ускорение за двата участъка.

4.*** От въртолет вертикално издигащ се нагове с ускорение 1м/сек2 на височина 450м изпаднал предмет. Определете:
а) максималната чисочина достигната от предмета.
б) времето на падане на предмета на земята.
в) скоростта в момента на падане.

5.*** От въртолет равномерно издигащ се нагоре със скорост 4м/сек2 на височина 200м вертикално нагоре е изхвърлено тяло със скорост 10м/сек. Определете:
а) след колко време и на каква височина от земята ще се срещнат въртолета и тялото.
б) каква скорост ще има тялото спрямо въртолета и земята.
в) след колко време тялото ще падне на земята.

6.** Трамвай се движи със скорост 30.6км/h. За какво време и на какво разстояние напълно ще спре, ако съпротивителната спирачна сила е 0.25 от теглото на трамвая.

7.** Камък с маса 1кг при падане от височина 25м достигнал в края на пътя си скорост 20м/сек. Определете силата на съпротивление на въздуха при падането върху камъка.

8.** През неподвижна макара с аокачени на безтегловна неразтеглива нишка в двата и края тела с маси m1 = 3кг и m2 = 5кг. С какви ускорения се движат телата и каква е силата на опън?

9.*** По наклонена плоскост с ъгъл спрямо хоризонта = 30грд се премества тяло с маса 6кг нагоре под действието на второ тяло с маса 5кг свързано с първото чрез нишка прейвърлена през неподвижна макара закрепена на върха на наклонена плоскост. С какви ускорения ще се движат телата и каква е силата на опън на нишката, ако коефицента на триене е к = 0.3.

10.** Човек стои в лодка и тегли с помоща на въже към себе си втора лодка. Определете пътя изминал от първата и втората лодка заедно с хората за 5сек. ако масите са м1 = 200кг и м2 = 100кг, а силата на напрежение на въжето е 100N. Силата на триене се пренебрегва, водата е в покой, а движението на лодките е равноускорително.

11.** В последната секунда свободно падащо тяло изминало половината от своя път. Колко време и от каква височина пада тялото?

12.** Момче стои на количка и теглилка и тегли към себе си с помощта на въже втора количка с постоянна сила 100N. Определете скоростта на първата и втората количка след 2сек след началото на движението, ако масата на първата количка заедно с момчето е 100кг, а масата на втората количка е 80кг. Триенето да се пренебрегне.

13.* Автомобил движейки се равноускорително на участък от пътя 100м набрал скорост 72км/h. Определете работата на двигателя на автомобила на този участък, ако масата на автомобила е 1800кг, а коефицента на триене е 0.05.


Изтегли файла (.doc)

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.