Семейство и училище

1. Семейството - най-познатия на човека свят, защото в него има малко изненада в поведението. Този свят е придвидим и удобен. А извън семейството човек играе различни роли, като прилага ценностите, придобити в семейството.

Психичното равновесие на младите хора е твърде зависимо от взаимоотношенията с родителите и човек развива способности за общуване в семейната среда (общуване с други хора).

До 3-4 год. възраст между детето и родителите няма конфликтни отношения, защото то не е започнало да проявява себе си като самостоятелна личност и не заявява претенции, различни от родителите.

След като детето започва да задава въпроси и да търси обяснения, започва да изгражда своя характер като представа за света.

През периода на своето юнoшество при човек рязко намалява нуждата от родителско внимание, като детето се противопоставя на родителите по всякакъв начин с цел да потвърди своята уникалност.

2. Училището - в него на човек му се налага да се съобразява с другите (с техните различия), от което произтичат първите противоречия в самия него. В училище човек има възможност да анализира своя интелектуален потенциал, т.е. да определи своите възможности и заложби, за да се занимава с дейност, която съвпада с неговите интереси.

Училището учи хората как да отстояват своето мнение и да защитават достойнството си.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.