Енергетика на България 2

Производство на електроенергия – II ешелон


1.Това е вторият етап на енергетиката и има твърде важно значение за стопанското развитие на България. Нейното предимство пред останалите енергоизточници е, че е бързопреносима и лесно трансформируема. През 2000г. производството на ел. енергия възлиза на 40,8млрд.квтч (в това число 02,7% в ТЕЦ и АЕЦ и 7,3% във ВЕЦ) или средно около 5000квтч на жител. Производството на ел. енергия е организирано в 122 електроцентрали от които 35 ТЕЦ, 86 ВЕЦ и 1 АЕЦ. Над 4/5 от ел.ен. се произвежда в ТЕЦ и АЕЦ.

2.Видове електроцентрали.

 • ТЕЦ заемат най-голям дял в структурата на произведената ел.ен. Строителството им се извършва за кратки срокове, а капиталните вложения са сравнително неголеми. Освен, че произвеждат ел. енергия, ТЕЦ оползотворяват и отпадъчната пара за топлофициране на селищата, за промишлени предприятия и др. По технологично устройство ТЕЦ се разделят на:

  **кондензационни – те прозвеждат само електроенергия и се изграждат при енергийните изтопчници;
  **топлофикационникоито освен ел. енергия произвеждат пара и топла вода. Те се изграждат близо до потребителите.

  Най-голямата ТЕЦ у нас е “Марица-изток2”, следвана от ТЕЦ “Варна”, “Марица-изток3”, “Русе”, “Бобов дол”, “Марица-изток1”, “Република” (Перник).

 • АЕЦ “Козлодуй” е построена през 1974г. и заема второ място в структурата на произведената енергия. В момента тя има 3760 мгвт мощност (за сравнение най-голямата ТЕЦ е с 1280 мгвт).

  Част от неоползотворената електроенергия в нощните часове се поема от ПАВЕЦ “Чапра”. АЕЦ “Козлодуй” работи с незначителни количества суровини (70т обогатен уран), но съществен е проблема по обогатяването на урана и депонирането на употребения. При това АЕЦ вече не може да разчита на местен уран, поради прекратяване дейността по добива му.

 • ВЕЦ използват за електропроизводство падаща вода. Единственият им недостатък е, че се строят по-бавно у трудно от ТЕЦ. ВЕЦ, обаче, имат много предимства, пред останалите електроцентрали:

  ** Независимост на електропроизводството от цените на горивата.
  ** Сигурност
  в експлоатацията и голяма дългосрочност на съораженията.
  ** Строителство и оборудване с почти изцяло наши материали, търбини, техника и използване на местна работна сила.
  ** По-евтина електроенергия.

  Няколко ЕЦ под формата на каскада са построени по реките Арда (“Кърджали”, “Студен кладенец”, “Ивайловград”), р.Въча (ВЕЦ “Въча” I и II), Доспат, р.Тунджа (ВЕЦ “Копринка”, “Ст. Загора”, “Жребчево”), при язовирите Белмекен, Искър, Тополница и др.

  Във ВЕЦ се произвежда най-евтината енергия – 3-4 пъти по-евтина от тази на ТЕЦ и 6-7 – на АЕЦ.

 • Нов тип ВЕЦ са ПАВЕЦ (Помпено – акумулационна ВЕЦ). Освен турбини и генератори те имат и помпи, които в нощните часове изпомпват води от долния в горния басейн и отново ги “преработват”. ПАВЕЦ са “Калин-Карагьол”, “Чапра”, “Белмекен-Сестрило”.

  Най-голям потребител на ел. енергия е промишлеността (30,7%), следвана от населението (за битови нужди – 35,9%), транспорт – 21,6%, селско и горско стопанство 3,4%, строителство – 0,4%,

  Електропроизводствени райони


  В страната ни са формирани 4 такива:
  1.Маришкиизползващ най-вече магнитни въглища. В района има около 2700мгвт мощности, т.е. почти 1/4 от тези в страната.

  2.Родопскиосигурява електроснабдяването в часовете на най-голямо натоварване. Специализиран е в ПАВЕЦ и ВЕЦ.

  3.Софийско-Пернишконай-вече за задоволяване на нуждите на Соф.-Пернишката агломерация.

  4.Дунавскинай-перспективен (АЕЦ + ТЕЦове).

 • Това е вторият етап на енергетиката и има твърде важно значение за стопанското развитие на България. Нейното предимство пред останалите енергоизточници е, че е бързопреносима и лесно трансформируема. През 2000г. производството на ел. енергия възлиза на 40,8млрд.квтч (в това число 02,7% в ТЕЦ и АЕЦ и 7,3% във ВЕЦ) или средно около 5000квтч на жител. Производството на ел. енергия е организирано в 122 електроцентрали от които 35 ТЕЦ, 86 ВЕЦ и 1 АЕЦ. Над 4/5 от ел.ен. се произвежда в ТЕЦ и АЕЦ.

 • Видове електроцентрали.

  -> ТЕЦ заемат най-голям дял в структурата на произведената ел.ен. Строителството им се извършва за кратки срокове, а капиталните вложения са сравнително неголеми. Освен, че произвеждат ел. енергия, ТЕЦ оползотворяват и отпадъчната пара за топлофициране на селищата, за промишлени предприятия и др. По технологично устройство ТЕЦ се разделят на:

  **кондензационните прозвеждат само електроенергия и се изграждат при енергийните изтопчници;
  **топлофикационникоито освен ел. енергия произвеждат пара и топла вода. Те се изграждат близо до потребителите.

  Най-голямата ТЕЦ у нас е “Марица-изток2”, следвана от ТЕЦ “Варна”, “Марица-изток3”, “Русе”, “Бобов дол”, “Марица-изток1”, “Република” (Перник).

  -> АЕЦ “Козлодуй” е построена през 1974г. и заема второ място в структурата на произведената енергия. В момента тя има 3760 мгвт мощност (за сравнение най-голямата ТЕЦ е с 1280 мгвт).

  Част от неоползотворената електроенергия в нощните часове се поема от ПАВЕЦ “Чапра”. АЕЦ “Козлодуй” работи с незначителни количества суровини (70т обогатен уран), но съществен е проблема по обогатяването на урана и депонирането на употребения. При това АЕЦ вече не може да разчита на местен уран, поради прекратяване дейността по добива му.

  -> ВЕЦ използват за електропроизводство падаща вода. Единственият им недостатък е, че се строят по-бавно у трудно от ТЕЦ. ВЕЦ, обаче, имат много предимства, пред останалите електроцентрали:

  ** Независимост на електропроизводството от цените на горивата.
  ** Сигурност в експлоатацията и голяма дългосрочност на съораженията.
  ** Строителство и оборудване с почти изцяло наши материали, търбини, техника и използване на местна работна сила.
  ** По-евтина електроенергия.

  Няколко ЕЦ под формата на каскада са построени по реките Арда (“Кърджали”, “Студен кладенец”, “Ивайловград”), р.Въча (ВЕЦ “Въча” I и II), Доспат, р.Тунджа (ВЕЦ “Копринка”, “Ст. Загора”, “Жребчево”), при язовирите Белмекен, Искър, Тополница и др.

  Във ВЕЦ се произвежда най-евтината енергия – 3-4 пъти по-евтина от тази на ТЕЦ и 6-7 – на АЕЦ.

  -> Нов тип ВЕЦ са ПАВЕЦ (Помпено – акумулационна ВЕЦ). Освен турбини и генератори те имат и помпи, които в нощните часове изпомпват води от долния в горния басейн и отново ги “преработват”. ПАВЕЦ са “Калин-Карагьол”, “Чапра”, “Белмекен-Сестрило”.

  Най-голям потребител на ел. енергия е промишлеността (30,7%), следвана от населението (за битови нужди – 35,9%), транспорт – 21,6%, селско и горско стопанство 3,4%, строителство – 0,4%,

 • Електропроизводствени райони

  В страната ни са формирани 4 такива:
  1.Маришкиизползващ най-вече магнитни въглища. В района има около 2700мгвт мощности, т.е. почти 1/4 от тези в страната.

  2.Родопскиосигурява електроснабдяването в часовете на най-голямо натоварване. Специализиран е в ПАВЕЦ и ВЕЦ.

  3.Софийско-Пернишконай-вече за задоволяване на нуждите на Соф.-Пернишката агломерация.

  4.Дунавски най-перспективен (АЕЦ + ТЕЦове).


  Страница 1 Страница 2
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.