Функции => производни

Y = C => y’ = 0
--------------------
Y = u + v + w + … + r => y’ = u’ + w’ + … + r’
--------------------
Y = u . v => y’ = u’.v + v’.u
--------------------
Y = u / v => y’ = (u’.v – v’.u) / v2
--------------------
Y = C.u => y’ = C.u’
--------------------
Y = x => y’ = 1
--------------------
Y = xn, (x>0, n>=0) => y’ = n.xn-1
--------------------
Y = 1 / x, x е различно от 0 => y’ = -1 / x2
--------------------
Y = sqrt(x), (x>0, sqrt = корен квадратен) => y’ = 1 / (2.sqrt(x))
--------------------
Y = ln x, x е различно от 0 => y’ = 1 / x
--------------------
Y = lg x, (x>0) => y’ = (1 / x).lg e
--------------------
Y = logax, (x>0) => y’ = 1 / (x.ln a)
--------------------
Y = ax, (a>0) => y’ = ax.ln a
--------------------
Y = ex => y’ = ex
--------------------
Y = sin x => y’ = cos x
--------------------
Y = cos x => y’ = - sin x
--------------------
Y = tg x, (x е различно от (90o+k.180o) => y’ = 1 / (cos2x)
--------------------
Y = cotg x, (x е различно от k.180o) => y’ = - 1 / (sin2x)
--------------------
Y = arcsin x => y’ = 1 / (sqrt(1 – x2)
--------------------
Y = arccos x => y’ = - 1 / (sqrt(1 – x2)
--------------------
Y = arctg x => y’ = 1 / (1 + x2)
--------------------
Y = arccotg x => y’ = - 1 / (1 + x2)
--------------------
Y = f (u) => y’ = f’ (u).u’


C => константа
u = u(x)
< > => различно
u = u(x)
(производна на сложна функция)
e = (1 / x).0,4343
v <> 0

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.