Задачи по биология (еволюция)

1. Примери за дегенрация на органи и системи у животните и компенсирането им с развитието на други органи и системи са:
а) слабо развита нервна система и добре развити смукала и кукични при големия чернодробен метил
б) оссъствието на храносмилателна система и силно увеличена плодовитост у свинската тения
в) отсъствието на сетивни органи и добре развита кутикула у детски глист
г) наличието само на 2 крила и халтери при къщната муха

2. Хвърчилките при глухарчето, кукичките при репия и снопчетата власинки при тополатра са пример за:
а) ароморфоза
б) идиоадаптация
в) ценогенеза
г) катаморфоза

3. Появата на половото размножаване е събитие:
а) осъществило се по пътя на ароморфозата
б) възникнало чрез сливане на 2 различни клетки в 1 зигота
в) създаващо генетично разнообразие на индивидите от вида
г) свързано с увеличаване на адаптивните възможности на организмите към постоянните условия на средата

4. Появата на фотосинтезата е събитие:
а) с големи еволюционни последици
б) възникнало през палеозоя
в) в резултат, на което се появили аеробни организми
г) осъществило се по пътя на ароморфозата


Отговори:

1. а) б) в)
2. б)
3. а) в)
4. а) г)

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

taifun ( 2) на 13 Февруари 2007
можете ли да ми дадете да си водя записка на тема ''Решаване на гинетични задачи''.