Забавни задачи - логика (8-14)

Задача 8:
1/4 от ширината плюс дължината са общо 7 педи. Дължината и ширината заедно са 10 педи. Колко педи са ширината и дължината?

Задача 9:
Вдовица трябвало да подели наследството на мъжа си, възлизащо на 3500 денара с детето, което очаквала. Ако то е момче, според римските закони тя трябвало да получи толкова, колкото е половината от дела на сина и. Ако се роди момиче, майката би получила удвоения дял на дъщеря си. Родили се обаче близнаци – син и дъщеря. Как трябва да се разпредели наследството, така че всички изисквания на закона да бъдат спазени?

Задача 10:
Ято гълъби долетяло до едно високо дърво и част от тях кацнали на дървото, а другата част – на земята. Тогава тези на дървото рекли на кацналите долу: „Ако един от вас долети тук горе, ще станете една трета от всички ни, ако един от нас се спусне долу, ще се изравним по брой с вас.” Колко гълъби са били на дървото и колко на земята?

Задача 11:
Жена отива в градина да бере ябълки. Градината има четири врати и пред всяка от тях стои на стража мъж. На пазача пред първата врата жената дава половината от набраните ябълки, като отива до втория пазач, му дава половината от останалите ябълки; по същия начин постъпва и с третия; най-сетне дели и с четвъртия, така че накрая и остават само десет ябълки. Колко ябълки е била набрала жената?

Задача 12:
За отпечатването на номерацията на книга били използвани 6869 цифри. Колко страници има книгата?

Задача 13: /Хемелинг/
Нека вземем число
(по-голямо от сто).
Сто и петдесет тогаз
Плюс осминката му част
Равни са на десетица,
умножена със петица,
плюс три четвърти от него.
Туй число ти намери го!

Задача 14:
В един клас предметите математика, физика, химия, биология, немски език и история се преподават от учителите Алтман, Брендел и Клаузнер. Всеки от тях преподава точно по два предмета. Учителят по химия живее в една и съща къща с учителят по математика. Най-млад между тримата преподаватели е Алтман. Математикът често играе шах с Клаузнер. Физикът е по-възрастен от учителя по биология, но е по-млад от Брендел. Най-възрастният от тримата учители изминава по-дълъг път до дома си, отколкото двамата му колеги. Кой учител по какви предмети преподава?


Забавни задачи - логика (1-7)
 • Забавни задачи - логика (8-14)
  Забавни задачи - логика (15-18)
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  petia ( 4) на 09 Февруари 2008
  kakvo 6te re4e tova 1/4 edno na 4etvurta li