Преглас на променливо „Я”

 • Преминаването на „я” с преходна мека съгласна в „е” се начира преглас на променливо „я”. Осъществява се там, където е стояла в думите.

 • Променливото „я” се изговаря като преходна мека съгласна, когато са изпълнение следните условия:

  -> намира се под ударение => място, желязо, грях, свят, смях и др.
  -> съгласната след променливото „я” не е ж, ч, ш, й.
  -> сричката след променливото „я” не съдържа гласните е/и => бяло, място, рядък, обяд, пяна и др.
  -> не е мека съгласна или съчетание от съгласни, една от които да е мека.

 • Когато едно от посочените условия не е изпълнено, променливото „я” преминава в „е” => мляко, тяло, изгрявам, коляно - колене, вятър – ветрове, лято – летовище, видяло – видели, обяд – обеди и др.


  Примери

  четящи – [четещи]; крещящи – [крещещи]
  седенки – [седянки]; девeтка – [девятка]
  замаяни – [замаени]; прецъфтели – [прецъфтяли]
  смлени – [смляни]; засмяни – [засмени]
  охладнели – [oхладняли]; цялостта – [целостта]
  тяснопартийни – [теснопартийни]; невeрни – [невярни]


  възгордян – възгордени; [вървяли] – вървели
  [гнетяли] – гнетели; [възпряни] – възпрени
  [засмяни] – засмени; стояли – стоели


  [осиротяли] – осиротели; [презряни] – презрени
  [извървяни] – извървени; [летяли] – летели
  [загряни] – загрени; [оживяли] – оживели
  [преодоляни] – преодолени; цъфтяли – цъфтели


  вероотстъпник – верен; големогабаритен – голям – големи
  неколкократен – няколко – неколцина; млекоохладителят – мляко – млека
  железноруден – желязо – железен; левисектантство – ляв – леви
  пресносолен – пресни; деснофлангови – десни
  железнобетонен – железен


  бляскам – блесна; крясвам – кресна
  побягна, увяхвам; [светна] – святна
  плясвам – плесна; мярна се
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.