"Нощ" - терзанията на Яворовата "модерна душа", страдаща и търсеща

"Аз страдем. Аз вечно диря и търся!"


 • първоначално заглавие - "Една нощ"
 • "Нощ" - към първия творчески период на Яворов (хронологически), но е своеобразен преход от социална към психологическа тематика

 • основни теми - за страданието, за безпътицата, орисията
 • нощ - асоциация с тъмнината, тайнствеността, неочакваността
 • първата сума "Самси" описва цялата Яворова лирика
 • картината от началните строфи - въведение/резюме на цялата творба; мрачно настроение
 • усеща се чувство на невинна виновност
 • реалното и нереалното премиват границите си; смесват се
 • родината носи в душата на лир. герой представата за ада
 • той не намира покой; дори родината и любовта към нея поражда страдание
 • за Яворов всичко е относително; нищо няма конкретно измерение, което да създаде спокойстие у човека; душата му - в дисхармония със света;
 • съмнението поражда болката, а при него всичко е под съмнение
 • болката е навсякъде, без значение от време и пространство

 • друг характерен мотив - капсулирането във своето вътрешно пространство; сякаш една стена стои между поета и външния свят (това е характерно за "модерната душа"); невъзможност да стане част от външния свят; живее сам в себе си (херметизъм)

 • 3 персонажа (опорни точки) не успяват да го отделят от страданието и болката:
  - образът на родината (ад)
  - образът на любимата (рай)
  - образът на майката

 • любовта - единствена връзка на лир. герой с външния свят
 • майката е свързана с търсенето на себе си; път към познанието и невъзможността да го сториш => трагизъм отново
 • постоянно се среща бягство от другите (това по принцип също е характерно за "модерната душа")

 • мотива за смъртта, която за Яворов е безпаметна, трагична и безсмислена

 • структура на поемата - огледална, 2 части:
  1) досег с родината и любимата
  2) образът на любимата и родината (огледално)

 • интересна структура, подобна на тази в "Две хубави очи", типична за Яворов

 • поемата "Нощ" - най-яворовското стихотворение, представящо раздвоения, разделен от тревожните съмнения и противоречия лирически Аз; постоянното му бягство от другите, което води до отвращение дори от собствения му образ, до заморазрушение, опитващ се да открие самоличността си, да открие свое верою.
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.