Особености на клас Насекоми

Въпрос 21 ТИП ARTHROPODA. БИОЛОГИЧНИ И МОРФО-ФУНКЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА КЛАС INSECTA ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧИНА НА ЖИВОТ (ВОДЕН, СУХОЗЕМЕН, ПАРАЗИТЕН), ХРАНЕНЕ, РАЗМНОЖАВАНЕ И РАЗВИТИЕ Класът обединява трахейнодишащи членестоноги е най-голямо видово разнообразие сред организмовия свят. Безкрайното многообразие се подчинява на 3 основни диагностични признака на насекомите: - Сегментирано тяло; - Наличие на 3 телесни дяла – глава, гърди и коремче, които са ясно разграничени; - Наличие на 3 чифта крака. Голямото видово разнообразие на насекомите е свързано и с приспособителните им възможности, които се дължат на: - Наличие на екзоскелет, който създава голяма повърхност за прикрепване на мускулатурата, регулира изпарението на водата от тялото и служи за защита на вътрешните органи; - Наличие на крила при крилатите насекоми, които спомагат ...

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.