Методи и технически средства за измерване на налягане промишлени течностни, пружинни и електрически.

Методи и технически средства за измерване на налягане промишлени течностни, пружинни и електрически.
По принцип на действието си те биват:
Течностни уреди,в които силата,уравновесяваща налягането, е течностен стълб;
Пружинни уреди, чийто чувствителен елемент е някакъв еластичен елемент;
Електрически уреди, в които се използва изменението на електрическите свойства на някои материали под действието на налягането.
От промишлените течностни уреди се разглеждат поплавковите и камбанните.
Поплавковите уреди представляват U-видни устройства едното коляно на които е разширено и в него е поместен поплавък.Поплавъкът е свързан със стрелка или с дистанционна система за предаване на показанията.Поплавковите уреди се използват най-често като диференциални манометри.
На фигурата е показана схемата на поплавков манометър

При подаване на налягане p1 в десния съд и на налягане p2 в левия, когато p1>p2, нивото на течността в десния съд се понижава с h2,а в левия се повишава с h1.Разликата p1-p2 се уравновесява с течностен стълб с височина h=h1+h2.Условието за равновесие се изразява с уравнението:р р =h( )g
Където е плътността на течността в манометъра
-плътността на средата над работната течност;
g-земното ускорение.
За съдове с цилиндрична форма
h

къдетоD е диаметърът на широкия съд;d-диаметърът на тесния съд
Камбанните уреди се използват за измерване на малки налягания,разреждане и като диферециални манометри.Принципната схема е:

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.