Звук и буква

"Нека си припомним ученото в първи клас* Буквата се чете и пише.
* Звукът се чува и изговаря.
* Звуковете са гласни или съгласни.
* Гласните съдържат само глас и образуват срички. Те са шест на брой: а-ъ; о-у; е-и.
* Съгласните са сонорни, звучни или беззвучни.
* Сонорните съгласни съдържат много глас и малко шум. Това са съгласните в думата ЛаМаРиНа + Й.
* Звучните съгласни съдържат глас и шум.
* Звучните съгласни са Б, В, Г, Д, Ж, З. Това са първите шест съгласни в азбуката или съгласните в думите БоЗа, ВоДа, ЖеГа.
* Беззвучните съгласни са П, С, Ф, Т, Ш, К и Х, Ц, Ч. Те съдържат малко глас и много шум.
* В края на думата звучен съгласен се чува като съответния беззвучен - Б се чува като П, В - като Ф, Г като К, Д като Т, Ж като Ш, З като С.
* Ако се колебаем коя буква да напишем, променяме думата, така че след съгласната да има гласен звук.
* Пренасянето на думите на думи става по срички.
* При пренасяне никога буква не остава сама на горния или на долния ред.
* Буквата Я в началота на думата означава два звука Й и А.
* Буквата Ю в началота на думата означава два звука Й и У.
* Буквата Я след гласен означава два звука - Й и А.
* Буквата Ю след гласен означава два звука - Й и У.
* Буквата Я след съгласен означава един звук - А.
* Буквата Ю след съгласен означава един звук - У.
* Буквата Щ винаги означава два звука - Ш и Т.
* Буквата Ь не означава звук, а бележи, че предния съг-ласен се чува по-меко.
* Йо се пише в началота на думата или след гласен.
* Ьо се пише винаги след съгласен.
* Буквата Й бележи съгласен звук - не образува срички.
* Й или И в края на думата?
Когато се означава един предмет, се пише й (един завой) - 2 срички. Когато се означават много предмети, се пише и (много завои) - 3 срички.
* Думата означава нещо: предмет, признак на предмета или действие.
* Главна буква се пише в началото на текст или изречение.
* Имената се пишат с главни букви.
* Думите, свързани по смисъл, образуват изречение.
* Чрез съобщителното изречение се съобщава нещо. В края му пишем точка.
* Чрез въпросителното изречение задаваме въпрос. В края му се пише въпросителен знак.
* Удивителният знак се поставя след изречение, което означава заповед или силни чувства.
* Изреченията образуват текст."

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.