До моето първо либе - план конспект

1. Творческа история

 • публикувана 1871
 • първо заглавие е „Либето ми”
 • с автобиографична нагласа
 • през 1875 – включена е в Стамболова и Ботева стихосбирка
 • не е известно на кого е посветена творбата

2. Жанр

 • гражданска елегия, заради естеството си (граждански характер)
 • лирическия герой изпитва противоположни чувства -> многолика
 • монологична форма, но диалог със себе си
 • лирически адресат (либето), пред което Аз-ът споделя разбиранията си за света

 

3. Анализ на заглавието

 • заглавието не опровергава текста, защото любовта към отечеството е на преден план

4. Основни проблеми

а/ взаимоотношенията между:

любов – дълг

щастието в борбата

свободата

прекрасната смърт

б/ темата за любовта – в първите три строфи

в/ начални стихове

- мотивът за наранената младост, която не може да се изживее пълноценно в условията на робството; „забрави” – жест на искрено самоотричане

- онзи, който обича отечеството си, не може да бъде щастлив само с една интимна любов = робска действителност

- повторенията на повелителните форми: вътрешна борба = желание за превъзмогване на миналото, от друга страна се разкрива сблъсъка на двете чувства (любов и граждански дълг)

- питането към любимата разкрива дългът към поробения народ

- картината на страданието води до конфликта на революционера: любима, която не споделя възгледите му

5. Драматизъм (анти теза)

„Ти имаш глас чуден - млада си” – лирическият герой обича своето либе / възхищава й се, но робското страдание го възпира да се отдаде само на нея

6. Образ на любовта (VІ & VІІ строфа)

Извод: В тази творба, героят осмисля живота си от позиция на идеали

7. Причини, поради които лирическият Аз не иска да остане сам

 • страданието на народа
 • достойният човек има стремеж да постигне хармония в света, не само в дома

8. Представи за света

 • хиперболично ( гора / шума / буря); „Картина на бурията” = всякаш всичко оживява
 • бурия = борба, път към спасение от робството
 • свят = осмислен трагично
 • представа за смъртта = естетизирана (прекрасна)
 • смърт = безсмъртие

9. Образ на смъртта

 • нов поетичен образ на смъртта: саможертва – осмислена от героичния подвиг
 • тип художествено изображение: реалистично

10. Финал

 • поанта – предстазание

Извод:

1. Любовта в интимен план е интерпретирана като отрова / верига / робство за свободната воля на лирическия Аз = тази любов е невъзможна на фона на народното страдание (гласът на страдащите заглушава любовния)

2. Поривите на сърцето се обвързват с патриотичния дълг, пренебрегвайки личното щастие

3. Същинските ценности на човешкото съществуване се откриват не в интимно- битовото пространство, а където живота се осмисля с борбата

4. Израз на любов е израз на народната свобода

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.