Видове банки. Банкова система.

1. Емисионни банки – Те имат монополно право да инвестират паричните единици в отделните страни (емисия на банкноти). Те са изцяло държавни банки. Емисионните банки регулират паричното обръщение и в валутния курс, и организации на управление в/у платежния и кредитния оборот на страната.
2. Търговски банки – Те работят с физически и юредически лица като приемат от тях парични средства на влог и им отпускат кредити, а също така осъществяват всички останали банкови сделки.
• Банковоподобните институции са без пълен банков лиценз. Те могат да извършват само определен кръг банкови операции, такива са: спестпвни – кредитните каси, застрохователните компании, инвестиционните фондове и т.н.
• Лицензите са писмени разрешения издавани от централната банка за извършване на банкови сделки.
• Търговските банки могат да бъдат универсални или специализирани. Универсалните банки осъществява всички банкови сделки, специализираните банки осъществяват определен кръг банкови сделки.
• Според големината на основния капитал и на привлечените средства търговските банки могатд а се разграничават на големи,средни и малки.
• Зависимост от формата на собственост банките могат да бъдат акционерни, частни, кооперативни и държавни. Към специализирани търговски банки се отнасят:
- Инвестиционни банки (посредничат при емитирането и търговията с ценни книжа).
- Депозитно – спестовни банки.
- Ипотекарни банки (дългосрочни кредити срещу ипотека).
3. Банкова система – банковата система представлява съвкупност от банките на страната в тяхната взаимно обвързаност и подчиненост. Съвкупноста включва всички банки или банко подобни институции, които извършват банкова дейност определена в законовите нормативни дейности.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.