Христо БотевВ - "На прощаване" - страшният и славен път на борбата

Творчеството на Христо Ботев е художествено осмисляне на пътя от робството към свободата, който извървяват най-добрата част от нашата интелигенция и народът като цяло в последната фаза от османското владичество. Тази поезия е просмукана с неповторимия аромат на фолклора, с народнопесенните представи за добро и зло, чест и позор, героично и подло, възвишено и низко. Лирическият герой на стихотворението “На прощаване” се обръща към своята майка, за да направи съпричастни както нея, така и поколения българи към драматизма и трагизма на борбата.

Мотивът за пътя в тази забележителна лирическа изповед се разгръща в два плана – път към победата и път към смъртта. Пътуването е съпроводено с осъзнаването на много истини за свободата и робството, за героичния подвиг и саможертвата, за човека и поробената родина. Хайдутинът бунтовник се изправя пред близките си, пред народа и пред неясната перспектива на своето бъдеще, за да прогласи в историята безкористния морал на своето време: “стига ми тая награда…”

Пътят към победата е нееднозначен и лъкатушен, изпълнен с перипетии и драматични обрати. Но той е избран категорично и връщането назад е немислимо. “Не плачи, майко, не тъжи”, изрича хайдутинът, за да получи не съвет, а подкрепа, разбиране, съпричастие от най-близкото си същество. Майката и либето са двата възлови персонажа в творбата, разгърнати на фона на робството и страдалческия образ на родината. Пътят на борбата е аргументирано обоснован с “черната турска прокуда”, с “прогледналото” сърце на героя, което не търпи турчин да бесней над бащино му огнище, с юнашката чест. Три причини, три сериозни основания, за да тичаш “на глас/.../народен/срещу врагът си безверни”.

Чуждото робство, наречено “турска черна прокуда”, е пропъдило в “тежка чужбина” достойните синове на отечеството. Няколко години по-късно в повестта “Немили-недраги” Иван Вазов ще създаде метафората за хъшовете като корабокрушенци от разбития кораб на несъстоялата се българска революция през 1868 година. И Ботевото стихотворение “На прощаване” е свързано със същата съдбовна за нашата интелигенция година. И то разгръща мотива за “немилите-недраги” изгнаници, и в него е нагнетена елегичната корелация роден дом–тежка чужбина. Но истината за робството е недостатъчна, ако нямаш очи и сърце за нея. Каква историческа болка, каква народна трагедия е отложена в стиховете:

Но кажи какво да правя,
кат си ме, майко, родила
със сърце мъжко, юнашко,
та сърце, майко, не трае
да гледа турчин, че бесней
над бащино ми огнище…

Образът на родината е пресъздаден изцяло като духовно понятие чрез синекдохата “бащино ми огнище”, чрез метонимичната представа за детството – “там, дето аз съм пораснал/и първо мляко засукал”, чрез мисълта за либето и неговата хубост, онагледена с два художествени детайла – черните му очи и тихата му усмивка, както и чрез мисълта за бащата и братята, които “черни чернеят” за юнака – етимологична фигура, представяща по образно-емоционален начин робството. За съпоставка – образът на родината в стихотворението “Хайдути” е изграден като географско понятие според възрожденския културен модел. Там песента за Чавдар войвода се носи от Странджа до Пирин, от Цариграда до Сръбско и от Бяло море до Дунав… Два подхода, две различни визии на една и съща гениална поетическа интерпретация.

Родината и нетърпимото робство са най-важните основания на героя да избере пътя на борбата. Но дори и над тях е юнашката чест. А тя е особена. От Ботевата поезия знаем, че юнакът тегло не търпи и въздава всекиму заслуженото – “доброму добро да прави, лошия с ножа по глава”. Хайдутинът бунтовник се осланя на своята пушка и своята сабя, но най-вече на своята чест. Посланието му е насочено недвусмислено към невръстните братя “силно да любят и мразат” и “дето срещнат душманин,/със куршум да го поздравят,/а пък със сабя помилват”. Но юнакът и неговата борба са само едната страна на истината за настоящето. Поетът не забравя и тези, дето ще кажат “Нехрани-майка излезе”. Уви, истината не е розова. Все още мнозина са роби по душа. За разлика от тях юнакът е вътрешно свободен. Понятието “свобода” в поезията на Христо Ботев има две значения: свобода на човешкия дух и свобода на отечеството. Пътят от робството към свободата минава задължително през отхвърляне на робския страх. Може би е налице противоречие, защото във финала на творбата се твърди противоположното – народът, осъзнал величието на подвига, е готов да възкликне: “Умря сиромах за правда,/за правда и за свобода.” Но противоречието е привидно. Между едното и другото твърдение, между двете противоположни тези за човека и народа стои времето. А то работи за юнака и в крайна сметка – за свободата.

Завръщането на село е съществен момент от пътя към победата. Предадено е пестеливо и изразително, по ботевски експресивно. Противопоставителният съюз “ако”, с който започва картината, разкрива цялата условност на преживяването. Щастието, макар и мимолетно чувство, е ярко изразено с анафората “жив и здрав”, с напетия външен вид на юнаците, с възклицанията “О, тогаз, майко юнашка!/О, либе мило, хубаво!”, с типично българските бръшлян и здравец, които създават патриотичната атмосфера. Прощаването с майката и либето е покъртително. Незабравими остават кървавата ръка на юнака, разтуптяното му сърце, плачът и сълзите на девойката, девизът “Свобода и смърт юнашка!”.

И така се стига до един от най-важните проблеми в Ботевата поезия – естетизацията на смъртта, и до ключовата тема в “На прощаване” – темата за гибелта на бунтовника. На два пъти – в началото и в края – героят подчертава “Аз може млад да загина”. Трагичното предчувствие е в духа на героичната жертвеност, на естетиката на героичното. Още от Аристотел знаем, че “Трагичното – това е гибелта на прекрасното”. А подвигът на юнака е едновременно прекрасен и трагичен. При естетизацията на смъртта Ботев се основава на фолклорната представа за нея. От народните песни той заимства девиза “Свобода или смърт” с неговата алтернативна противопоставителност, за да го преосмисли в “Свобода и смърт юнашка” с категоричната яснота на тезата за единството на свобота и смъртта по страшния и славен път на борбата.

Пътят към смъртта е път към безсмъртието. Върху този художествен парадокс е изградена Ботевата героична поезия. В баладата “Хаджи Димитър” четем: “Тоз, който падне в бой за свобода,/той не умира...” А финалът на стихотворението “На прощаване” го потвърждава – с присъщата на този поет патетична жестовост, с цялата сила на личния пример, човешкия морал и революционния дълг:

Но… стига ми тая награда –
да каже нявга народът:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода…

До високите понятия “правда” и “свобода” Ботев поставя обикновената дума “сиромах” (Кирил Топалов), за да очовечи представата за подвига, да подчертае нуждата от последователи. Едно величаво историческо прозрение е заложено в тези стихове. И е очертан ясно историческият път към свободата – днешните бунтовници са наследници на старите хайдути. Невръстните братя ще тръгнат по пътя на юнака. Съвременниците ще предадат примера на потомците… “Пътят е страшен, но славен.”
С гениалната си поезия и героичния си житейски подвиг, с единството между думи и дела, с историческите прозрения за миналото, настоящето и бъдещето на нашия народ Христо Ботев очертава път, по който трябва да вървим, докато ни има

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.