Българските национални паркове

В официалния сайт на БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ

Тук ще намерите информация и снимки за живата и нежива природа в парковете, политиката и структурата на управление, възможностите за туризъм и отдих, перспективите за икономическо развитие на местно и национално ниво, които дават националните паркове.

Сайтът Ви осигурява и възможност за връзка с дирекциите на парковете, както и актуални новини и допълнителна информация.

Българските национални паркове са “Пирин”, “Рила” и “Централен Балкан”. Общата им площ е 193 049 ха, което е над 1/3 от площта на всички защитени територии у нас. Земята в тях е изключителна държавна собственост. Управляват се от дирекции, подчинени на Министерството на околната среда и водите.

“Пирин”, “Рила” и “Централен Балкан” са едни от най-големите и ценни защитени територии в Европа. В тях се опазват естествени екосистеми, каквито рядко се срещат в Европа. Втора категория според класификацията на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN), парковете се управляват според най-съвременните принципи и подходи. Плановете за управление на националните паркове “Рила” и “Централен Балкан” са първите на Балканския полуостров.

Национални паркове и резервати

Всеки от националните паркове в България обхваща и предпазва уникални образци от естествени екосистеми, обявени за резервати. Те са единствено или едно от малкото убежища на много редки растения и животни със световно значение. Националните паркове опазват най-богатите природни ресурси и имат най-голяма площ от всички защитени територии, за да се позволи на естествените процеси в природата да протичат с минимална човешка намеса.

В парковете се опазват и реки, езера, водопади, красиви пейзажи и забележителни местности.

Българските национални паркове разкриват прекрасни възможности за туризъм, научни изследвания и образование. Горите в парковете са огромни, естествени пречистватели на въздуха, производители на кислород и пазители на водите. Богатството от природни ресурси дава възможности за осигуряване на поминък за местните хора и икономическо развитие на страната.

Националните паркове са един от най-важните инструменти на българското правителството за добро стопанисване на земите и добро управление на разнообразието от природни ресурси. Те са и източник на просперитет за населените места в района и за страната.Подкрепа

Опазването на изключителното природно богатство в парковете е възможно само с подкрепата и участието на всички, които живеят около тях и ги посещават. Парковете са и източник на национална гордост. Те се нуждаят от обществена подкрепа.

Биологичното разнообразие, съхранено в българските национални паркове, е ценно за страната, за Европа и за цялото човечество. То винаги е било обект на внимание и интерес от международната общност. За неговото съхранение българското правителство получава помощ по споразумения за сътрудничество от правителствата на Съединените щати, Швейцария и други страни.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

hahahah ( 6) на 26 Май 2010
umrete

!!